Strandvägen inne på sluttampen

15 miljoner kronor har varit budgeterat för arbetet med Strandvägen. - Den ser vi ut att hålla, säger projketledare Josefin Wallentin.
15 miljoner kronor har varit budgeterat för arbetet med Strandvägen.
– Den ser vi ut att hålla, säger projektledare Josefin Wallentin.

– Ja, nu är vi inne på sluttampen! Det känns bra, säger Josefin Wallentin, Landskrona stads projektledare för Strandvägen.

Sedan början på året har Strandvägen varit avstängd i etapper. NSVA har bytt ut ledningssystem och samtidigt har staden byggt om gatan för att skapa ett tryggare och trevligare gaturum. Helt smärtfri har inte operationen varit. Utebliven busstrafik har upprört många, likaså buskörningar på kringliggande gång- och cykelbanor. Informationsbrist och översvämningar är annat som irriterat och skavt. Nu närmar sig dock öppnandet av hela Strandvägen.
– Arbetet som påbörjades i början av året har flutit på bra och snart är det dags för besiktning, säger Josefin Wallentin och berättar lite om vad som gjorts, inte minst för att säkra gatan.
Gatan har smalnats av från 9.4 meter till 6.7 meter och därtill har gatan smalnats av ytterligare på delar av sträckan, detta görs för att få ner hastigheten. I samband med att körbanan smalnats av har det getts utrymme till trevligare gångbana i väst som breddats och fått ett enhetligt utseende med grus längs hela sträckan och smågatsten på samtliga in- och utfarter. För att öka trygghetskänslan har vi installerat ny belysning längs såväl körbana som cykelbana. Belysningen beräknas komma i bruk i mitten av december.

Ny växtlighet
– Därtill så har vi planterat växter och träd som är anpassade för det kustnära läget samt anlagt parkeringsfickor.  

Den 9 december är det inbokat en förbesiktning, då allt utom slitlagret på körbanan  ska stå klart. Josefin Wallentin höjer dock ett litet finger.
– Belysningen hoppas vi ska kunna tända kort därefter. Anledningen till att vi väntar med slitlagret är helt enkelt för att vi vill låta gatan sätta sig under en vinter och därför kommer det sista och avslutande arbetet, det vill säga slitlagret, att utföras under våren.

Den kanske mest diskuterade frågan i sammanhanget är den om busslinje 5. När återgår den till normal sträckning?
– Den 13 december. Dock behöver den ta hänsyn till ombyggnad av Carl XI:s väg och byggnation av Lägerplatsen. En tids omledning kring det kvarteret kommer att vara nödvändig men Strandvägen kommer i övrigt trafikeras normalt, utlovar Josefin Wallentin.

Kommer det att göras en översyn av bussens sträckning nu när Norra Borstahusen växer?
– En översyn är gjord i den linjenätsutredning som är framtagen genom vår trepartssamverkan mellan Landskrona stad-Skånetrafiken, trafikföretaget Nobina. I den har en plan lagts för hur busslinjerna ska dras i framtiden i samband med att staden växer. Linjenätsutredningen kommer att ses över med jämna mellanrum och troligen blir nästa översyn under 2021.

Avslutningsvis, står Erikstorpsvägen, eller gatorna nere i Borstahusen på tur för liknande arbete?
– Vi har påbörjat en utredning av Erikstorpsvägen, främst kopplat till hantering av dagvatten men det finns ännu inga fastställd tidplan för en ombyggnad.

Till arkivet