Fler frågor om ogiltiga parkeringsböter

Ett formellt beslut som medger att privata aktörer får utöva parkeringsövervakningen i Landskrona har saknats vilket medfört att avgifterna som krävts in kan komma att ogiltigförklaras. Dock måste bilägaren själv agera.

I tisdags berättade vi att Landskrona stad genom privata parkeringsbolag kan ha utfärdat parkeringsanmärkningar för mångmiljonbelopp utan lagligt stöd. Om detta upplyste polisen kommunen som genast gav i uppdrag åt teknik- och fritidsnämnden att ändra i parkeringsdelegationen. Politikerna fixade i veckan med protokollen men frågan är nu vad som sker i efterspelet till de utdelade parkeringsanmärkningarna.

Situationen med ogiltiga p-böter var liknande i Helsingborg under fjolåret men i Landskrona fattades inga misstankar om att läget kunde vara detsamma som i grannstaden.
– I och med att vi haft kontinuerlig dialog med polis och de inte på något sätt ifrågasatt vårt beslut tidigare, har vi inte haft någon anledning att tro att vi saknar rätt formulering. Vi har agerat i tron att vi handlat rätt då polisen inte har haft några anmärkningar, säger Christian Dahl, tillförordnad chef för teknik- och fritidsförvaltningen.

 Vad sker nu om felparkerare kommer in och bestrider sina böter?
– En begäran om rättelse sker hos polisen enligt sedvanliga rutiner. Polisen avgör om rättelsen får bifall eller ej, svarar Christian Dahl.

Anders Nordberg på polisen i Landskrona bekräftar.
– Om man inte skriver ut en blankett via polisens hemsida och skickar in så kan man komma till receptionen på polishuset i Landskrona. Vi ger då den sökande en blankett som fylls i och som vi skickar vidare till parkeringsenheten i Malmö. Det är dessa som utreder. Vi är bara mellanhänder, säger han.
– Än så länge har två personer varit inne och fått blanketter.

 Hur mycket böter har kommunen tagit in på vad polisen hävdar är felaktiga grunder?
– Resultatet av anmärkningar varierar från år till år, men cirka 3,5-4 miljoner per år. Dock hade staden exempelvis 2015 enbart 1.8 miljoner kronor som resultat av utfärdade anmärkningar.

Landskrona stad köper årligen in bevakningstjänster för i runda svängar 1,5 – 2 miljoner kronor.
– Vi beställer vanligtvis olika tjänster som parkeringsövervakning, fordonsflytt, torgövervakning och enklare service av parkeringsautomater. Ett bevakningsföretag får aldrig del av parkeringsanmärkningar de utfärdar på allmän platsmark, avslutar Christian Dahl.

I grunden är det en hovrättsdom mot Höganäs kommun som har lett till ny praxis för hur ett beslut skall formuleras om man som Landskrona stad anlitar externa p-vakter. Teknik- och fritidsnämnden fick därför på onsdagen fatta ett nytt beslut som inkluderade parkeringsövervakningen av parkeringsvakter anställda av bevakningsbolag.

Läs mer: Kommunen kan ha saknat lagligt stöd för att skriva ut p-böter

Till arkivet