Annons

Covidläget i Landskrona

Håll avstånd. Covidbilen är en obehaglig upplevelse.
Foto: Connie Mantrell.

Smittspridningen i Skåne fortsätter att öka. Likaså i Landskrona. Förra veckan låg antalet nyupptäckta fall per dag på cirka 380 i Skåne. Under den gångna veckan har det ökat till cirka 570 fall per dag. Den 11 november vårdades 119 personer på vårdavdelning och 15 på intensivvårdsavdelning i Skåne vilket totalt sett är den högsta siffran sedan pandemins utbrott.

Annons
 

Liksom övriga skånska kommuner har Landskrona en fortsatt hög smittspridning. Vecka 44 rapporterades totalt 57 fall (123 fall/100 000 invånare), vecka 45 har antalet ökat till 84 fall (182 fall/100 000 invånare).

Frågan är det då hur det ser ut i stadens olika förvaltningar.

Omsorgsförvaltningen rapporterar att inga brukare på äldreboenden har konstaterad smitta. Tre boende inom LSS, två hushåll med hemsjukvård samt sex medarbetare har i nuläget konstaterad smitta. De fem brukarna på äldreboende som var sjuka i förra veckan har tillfrisknat. En ny misstänkt smittad brukare är testad och inväntar provsvar. Förvaltningen märker av en ökad sjukfrånvaro inom hemvården, sannolikt till följd av att fler stannar hemma vid symptom. Läget är ansträngt men hemvården klarar fortfarande av att utföra uppdrag och service på normal nivå. En daglig verksamhet har tillfälligt stängts på grund av konstaterad smitta. Heltidsfrånvaron ligger på ca 13 procent vilket är oförändrat jämfört med föregående vecka.

Utbildningsförvaltningen
Inom utbildningsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat inom förskoleverksamheten. På två av förskolorna ligger personalfrånvaron omkring kring 20 procent. Läget är ansträngt men fortfarande hanterbart. Inom grundskolan och gymnasiet har fyra respektive en medarbetare konstaterats smittade under veckan. Den totala personalfrånvaron ligger på cirka 14 procent inom förvaltningen vilket är samma nivå som föregående vecka. Utöver sjukdom beror frånvaron på att man är hemma med symptom och inväntar testresultat/ möjlighet att testa sig. Frånvaron bland elever är förhöjd inom förskolan men ligger i stort stabilt inom grundskolan och gymnasiet.

Utbildningsförvaltningen har beställt covid-kit från arbetsmarknadsenheten så att verksamheterna har utrustning att tillgå om personal behöver hantera ett hastigt insjuknat barn innan vårdnadshavare hinner hämta dem.

Individ- och familjeförvaltningen
Inom individ- och familjeförvaltningen är läget i princip oförändrat jämfört med föregående vecka. En smittad boende är i karantän. Hemarbete sker i möjligaste mån. Heltidsfrånvaron ligger på cirka 14 procent.

Övriga förvaltningar och bolag
Övriga förvaltningar och bolag rapporterar att de har enstaka medarbetare som insjuknat i covid-19. Sjukfrånvaron ligger fortsatt stabilt på 5,5 procent. Medarbetare med möjlighet fortsätter att arbeta hemifrån och många verksamheter har sedan tidigare infört roterade scheman.

Övrigt
Behovet av skyddsutrustning har ökat betydligt de senaste veckorna. Beredskapslagret klarar i nuläget en förbrukning på upp till tre månader. För närvarande håller arbetsmarknadsenheten på att fylla på lagret så att staden klarar sex månader.

Trycket på självtester är fortsatt mycket stort. I går öppnade Region Skåne en provtagningsplats (drive-in) för covid-19 vid Landskrona IP vilket förhoppningsvis gör att väntetiderna kortas. Bokar gör man sig via 1177.se.

Film
Staden har producerat en film som riktar sig till unga Landskronabor (15-25 år) med uppmaningar att följa riktlinjerna. Filmen har fått stor spridning i sociala medier. Filmen finns här: https://fb.watch/1K4V2ZtHFR

Näringsliv
Besöksnäringen, restaurangerna och butikerna i Landskrona lider kraftigt. Staden för löpande dialog kring gemensamma insatser och vad staden kan göra för att underlätta. December brukar vara fyllt av evenemang som nu ska ställas om till digitalt eller på annat sätt, för att undvika folksamlingar. Arbetet pågår tillsammans med Landskronasamverkan, där handlare, krögare, fastighetsägare och staden ingår.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser