Annons

Skolutvecklingen pekar på rätt håll

Landskrona(102)  ligger bättre till än samtliga tre grannkommuner: Helsingborg (129), Kävlinge (137) och Svalöv (141) i Lärarförbundets ranking av skolkommuner.

Höganäs är den kommun i Skåne som klarar sig bäst i Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun med en elfte plats. För Landskronas del pekar skolutvecklingen på rätt håll. 102:e plats i landet och 13 i länet.

Annons
 

För 19:e året i rad presenterar Lärarförbundet sin rankning Sveriges Bästa skolkommun.
Landskrona hamnar på plats 102 av 290.
– Vi vill att vår rankning ska bidra till de samtal och beslut som krävs för att stärka skolledares och lärares förutsättningar och villkor i varje kommun. Genomförda och planerade nedskärningar slår hårt i hela Skolsverige och kommer straffa sig både på kort och lång sikt. Att spara på skolan är nog det dyraste man kan göra, säger Lärarförbundets förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

Här är Landskronas styrkor
Rankningen Bästa skolkommun jämför alla kommuner utifrån tio kriterier. I rapporten kan man se vilka styrkor och utmaningar Landskrona har som skolkommun.
Meritvärdena i årskurs 9 är höga i Landskrona, så pass att kommunen hamnar på en 13:e plats i landet.
Även det idoga arbetet med att se till att fler elever når godkänt har gett bra resultat på senare år och här hamnar staden på en 34:e plats i jämförelsen. Landskrona klarar sig också väldigt bra när Lärarförbundet jämför friska lärare med andra kommuner. Den senaste statistiken visar även på en förbättrad utveckling jämfört med förra året. Det här kriteriet bygger på hur många dagars sjukfrånvaro lärarna i kommunen hade i snitt under en specifik period. I Landskrona var 1,9 procent av Lärarförbundets medlemmar sjukskrivna under den här perioden. Det kan jämföras med Simrishamn som lägst sjuktal i hela Skåne län (1,1 procents frånvaro).

Här finns förbättringspotential 
Allvarligare blir det när lärarfacket tittar på resurser till undervisningen (252/290) och på lärartätheten (239/290).
Landskrona rankas förhållandevis lågt vid en jämförelse av lärartäthet med andra kommuner. Den senaste statistiken visar även på en försämrad utveckling jämfört med förra året. Det här kriteriet bygger på antalet elever per lärare i grundskolan och förskoleklass, samt inskrivna barn per årsarbete i förskolan och fritidshem. I Landskrona går det 11,5 elever per lärare i grundskolan. Det kan jämföras med Hässleholm och Svalöv som har det lägsta antalet i hela Skåne län (10,7 elever per lärare).

Landskrona är medelrankad  (153/290) när Lärarförbundet  jämför lärarlöner med andra kommuner. Det här kriteriet bygger på nivån på lärarlönerna i relation till den generella lönenivån i kommunen.

Här kan du ta del av Bästa skolkommun: Landskronas resultat som PDF.

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser