Måltidsleveranser ska effektiviseras för 8 miljoner

kvalitén ska bestå även om stora kostnadsmässiga besparingar ska göras inom landskrona stads "matleveranser". Foto: Max Fischer.
Kvalitén ska bestå även om stora kostnadsmässiga besparingar ska göras inom Landskrona stads ”måltidsleveranser”.
Foto: Max Fischer.

I slutet av månaden ska nästa års budget fastslås av stadens politiker. Redan i samband med att kommunfullmäktige tog budget för 2020 togs också beslut om att för 2021 effektivisera stadens verksamhet med cirka 50 miljoner och en liknande siffra för 2022. En stor besparing ligger på matleveranserna till skola och äldreboende.

Med förväntade besparing på drygt 50 miljoner kronor inför nästa år har flera förvaltningar redan börjat se över sina organisationer.
– Vi befinner oss i den lyckliga situationen att våra invånare lever längre samtidigt som det föds fler barn. Detta ställer stora krav på att vi vänder på varje skattekrona. Vi måste få ut mer välfärd för varje inbetald krona. Förutsättningarna att göra detta i Landskrona är goda, sa kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg nyligen till Landskrona Direkt.

Det politiska målet från stadens styrande treklöver är nu som tidigare en stad och invånare på egna ben, som försörjer sig själv och som i mindre omfattning är beroende av bidrag.

Sedan 2010 har antalet hushåll med försörjningsstöd minskat med nära nog en tredjedel och ifjol var det 1 084 hushåll som fick stöd. Kostnaden för försörjningsstöd har minskat med nästan 14 miljoner kronor sedan 2010.

– Den förda politiken har lett till att de som flyttar till Landskrona idag har en högre inkomstnivå än de som flyttar från Landskrona. På senare tid har Landskronas skatteunderlag växt mest i Skåne, med 6,5%. Denna utveckling ska fortsätta och stimuleras, skriver Treklövern i förorden till den lagda budgeten.
– Staden måste få ut mer välfärd ur varje satsad skattekrona. Landskrona stad ska ha som mål att när det gäller både effektivitet och kvalitet tillhöra de 25% bästa kommunerna i Sverige, står det i budgeten och är ord som även känns igen från den lagda politiska målsättningen i Vägval 2020.

Hela 8 miljoner kronor ska sparas på effektivare måltidsleveranser. Frågan är då bland annat vad som avses med ”måltidsleveranser”.
– Det är den totala leveransen kopplat till måltiderna i staden – planering, tillagning, distribution och logistik, svarar Christian Dahl, tillförordnad förvaltningschef för teknik- och fritidsförvaltningen.

Den totala kostnaden idag för detta är 53 miljoner kronor.
–  Vi jobbar tillsammans inom staden för att ställa om kostnadsbild, distribution och tillagning av stadens måltider. Målet är att leverera bättre välfärd utan att öka kostnaderna. Vi ser bland annat över hur vi kan minska matsvinnet, minska leveranstider och åstadkomma en långsiktigt hållbar prisbild för måltider, säger Christian Dahl.

 Hur kan utrymmet vara så stort att det går att göra en besparing i storleken åtta miljoner kronor?
– Vi ser stora synergieffekter inom de organisatoriska strukturerna på förvaltningen, men även tillagning och distribution analyseras fortlöpande tillsammans med skola och omsorg. Vårt arbete med att se över hela måltidsavdelningens arbete ska ses som ett första steg i en längre kedja av åtgärder som följer inför 2022 – högsta möjliga kvalitet på måltid på ett priseffektivt sätt.

Låter det sig göras?
– Vi hanterar förändringen i samarbete med skola och omsorg och ser synergier i föreslagna och beslutade åtgärder, avslutar Christian Dahl.

Ur Fullmäktigeplan 2021-2023 med budget 2021 noteras att…
…kommunalskatten förblir oförändrad 20,24.
…projekt gymnasieskolan – erhåller en sammanlagd projektbudget med 50 miljoner kronor som skall finansiera utgifter i samband med Öresundsgymnasiet samlokalisering.
…i den nya förskolan i Landsbyn i Norra Borstahusen investeras 10 miljoner kronor under 2021 och 31 miljoner året därpå.
…en ny förskola står sedan på tur i Asmundtorp 2022/23 till en kostnad av 45 miljoner.
…till upprustningen av stadshuset har sammanlagt avsats 180 miljoner kronor. De sista 25 miljonerna ligger i budget för nästa år.

Läs mer:
Det kostar att effektivisera – ytterligare en miljon i avgångsvederlag

Till arkivet