Annons

Det kostar att effektivisera – ytterligare en miljon i avgångsvederlag

Landskrona stadshus har och genomgår en stor ombyggnation. Inne i huset pågår samtidigt en stor omorganisation där bland annat befattningar inom ledande funktioner omstruktureras.

Landskrona stads förvaltningar har att förhålla sig till nya budgetramar inför 2021. Just nu arbetar organisationen för fullt med budgeten. Arbetet avslutas i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i november.
– Det handlar om att framtidssäkra välfärden. Vi kan inte räkna med att intäkterna växer i samma takt som vi historiskt har vant oss vid. Samtidigt vet vi att våra kostnader kommer att öka. Tar vi inte i detta nu skickar vi räkningen för dagens välfärd till våra barn. Vårt mål är att Landskrona ska vara en av landets mest effektiva kommuner samtidigt som vi levererar välfärd av riktig hög kvalitet, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).

Annons
 

Besparingskrav på drygt 100 miljoner kronor
I samband med att kommunfullmäktige tog budget för 2020 togs också beslut om att för 2021 effektivisera stadens verksamhet med cirka 50 miljoner och en liknande siffra för 2022.
– Vi befinner oss i den lyckliga situationen att våra invånare lever längre samtidigt som det föds fler barn. Detta ställer stora krav på att vi vänder på varje skattekrona. Vi måste få ut mer välfärd för varje inbetald krona.  Förutsättningarna att göra detta i Landskrona är goda, anser Torkild Strandberg.

– Som jag sa när vi presenterade Vägval 2020 så är vårt mål är att Landskrona ska tillhöra de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna. Samtidigt ska vi tillhöra de 25 procent av kommunerna som levererar högst kvalitet. Jag vill understryka att vi menar allvar med detta, säger Torkild Strandberg vidare och direktiven ut i organisationen har redan fått effekt.

– Vi kommer att behöva justera delar av organisationen på grund av effektiviseringar och överskottsmål, sa Christian Dahl förvaltningschef för kulturförvaltningen i samband med att vi skrev om att musiechefen blivit övertalig i den nya organisationen.

Ett par andra tjänstemän har liksom museichefen fått sluta på grund av arbetsbrist. Dock kommer inga avgångsvederlag att betalas ut på kulturförvaltningen enligt Christian Dahl.
– Vi har inget varken i vår omorganisation eller effektiviseringen som innebär fallskärmar, däremot har arbetsbrist uppstått i några fall, säger han.
– Påverkan sker främst på museichef och enhetschef museum.

Vi noterar också att chefstjänsten för Landskrona Foto, som idag innehas av Jenny Nordquist, övergår till ett konstnärligt ledarskap.

I övrigt kan och vill Christian Dahl i dagsläget inte kommentera några tjänster med hänsyn till pågående omplaceringsprocess.
– Som jag tidigare meddelat så pågår tillsättande av tjänster och omplaceringsutredningar som ett resultat av den avslutade MBL-förhandlingen gällande ny organisation inom kulturförvaltningen. Det är av stor vikt att detta genomförs enligt fastslagen princip och då finns inte alla efterfrågade uppgifter tillgängliga, säger han.
De som nu sägs upp på grund av arbetsbrist upplyses dock om att de har ett par månader på sig att yrka på skadestånd om de anser att deras uppsägningar är ogiltiga.

Christian Dahl är även t.f chef för teknik- och fritidsförvaltningen och även där ”justeras” det i  organisationen.

Personal på förvaltningarna har fått skicka in sin CV, vissa med både två och tre decenniers kommunaltjänst bakom sig, för bedömning av kompetens. Enskilda samtal har därefter hållits med personal som genom detta fått veta var man ses i den nya organisationen.

Även här har en del personal blivit övertalig och till dags dato har tre personer erhållit avgångsvederlag enligt följande:

Person A får 347 920 kronor i avgångsvederlag
Person B arbetsbefriad med lön året ut, samt avgångsvederlag på 405 600 kronor. Anledning arbetsbrist.
Person C arbetsbefriad med lön året ut, samt avgångsvederlag på 295 400 kronor.  Anledning arbetsbrist.

2 kommentarer till "Det kostar att effektivisera – ytterligare en miljon i avgångsvederlag"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Måltidsleveranser ska effektiviseras för 8 miljoner

  2. Pingback: Landskrona Direkt | Besparingar på skolmaten

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser