Läget i Landskrona: Självtest vid IP nästa vecka

Självtestet för covid-19 beställs på 1177.se och hämtas och lämnas av ett ombud på ett av de apotek som samarbetar med Region Skåne.
Trycket är nu högt på självtestet för covid-19. Nu öppnas ett drive-in-test vid IP i Landskrona.

Samhällsspridningen av covid-19 fortsätter runt om i Skåne. Under kommande vecka kommer drive-in-test att öppna vid Landskrona IP. Läget i Landskrona har emellertid stabiliserats under veckan. Risk är dock fortsatt stor för att smittan tar sig in i sjukvården och äldreomsorgen. 

– Alla åldersgrupper drabbas, men de senaste veckornas ökning av covid-19 bland äldre skåningar ser vi särskilt allvarligt på. Därför kan jag inte nog betona vikten av att vi alla hjälps åt att skydda våra äldre genom att följa de skärpta allmänna råden, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

– Var och en måste därför ställa sig frågan, ”Hur kan jag bidra?” Måste jag gå på stan eller åka till köpcentrat, där det brukar vara mycket människor, måste jag träffa gamla vännerna i helgen, eller gå på festen jag är bjuden på? Det är bara om alla tar extra ansvar nu, som smittspridningen kan bromsas.

Omsorgsförvaltningen i Landskrona rapporterar att sju brukare samt fem personal på boenden har konstaterats smittade. Förvaltningen har därför ytterligare skärpt skyddsrutinerna i enlighet med myndigheternas och Smittskydd Skånes rekommendationer. Exempelvis använder all personal munskydd vid närkontakt med brukare. Äldreboenden har även förstärkts med två personal per våningsplan för att undvika att personal rör sig mellan olika plan. Besöksförbudet som inrättades i förra veckan ligger fast tills vidare.

Även på individ- och familjeförvaltningen har man inom flera sektioner konstaterat smitta hos anställda med symtom.
– Förvaltningen har förtydligat rutiner kring hemarbete, testning vid symtom samt vikten av att hålla avstånd, rapporterar man från Landskrona stads kommunikationsavdelning.

Inom utbildningsförvaltningen ligger sjukfrånvaron stabilt bland både elever och personal. Bland barn och elever i förskolan verkar trenden till och med vara att sjukfrånvaron viker ner. Förvaltningen har gått ut med ett informationsbrev till samtliga vårdnadshavare och i veckan träffade förvaltningsledningen de fristående förskolorna för att skapa gemensamma rutiner, exempelvis kring att lämning och hämtning sker utomhus.

Övriga förvaltningar och bolag rapporterar att de har enstaka medarbetare som har insjuknat i covid-19. Trots smittspridning ligger sjukfrånvaron i allmänhet stabilt på cirka 5,3 procent. Medarbetare med möjlighet arbetar hemifrån och flera verksamheter har infört roterande scheman för att säkerställa att arbetsplatserna är fortsatt bemannade.

Destination och näringsliv
Många företag, främst inom handel, evenemang och besöksnäring, fick en kort återhämtning under augusti och september men är nu lika ansträngda som under våren. Fysiska träffar ställs om till digitala. Diskussion förs kring olika sätt att digitalisera verksamheterna ytterligare, och på ett säkert sätt nå ut till kunder. Information och material med nya restriktioner är utskickat från staden till företagen.

Under veckan skärptes reglerna på serveringsställen. För att trängsel ska undvikas ska den som driver serveringsställe se till att sällskapet kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap. Antalet besökare i ett och samma sällskap får max uppgå till åtta personer. Med anledning av den nya regeln har miljöförvaltningen ändrat sina rutiner vid tillsyn.

Självtest vid IP
Trycket på självtest är i nuläget mycket stort och Region Skåne arbetar intensivt för att utöka testkapaciteten. I Landskrona upprättas under nästa vecka en plats för ”drive in-test” vid Landskrona IP.

Kommunikationsinsatser från Landskrona stad
Ett flertal insatser pågår för att informera om nya restriktionerna till samtliga invånare och företagare samt Landskrona stads medarbetare. Exempelvis vykort till alla hushåll, affischer i flerbostadshus och till företag, information på digitala skärmar i stadsmiljön och informationsfilmer på sociala media. Informationen är framtagen på flera språk. Planen är även att kommunen framöver skickar en lägesbild till lokal media varje fredag.

Läget i Landskrona
I Landskrona verkar smittspridningstakten ha stabiliserats av något. Vecka 43 rapporterades totalt 70 fall (151 fall/100 000 invånare), vecka 44 var antalet 57 fall (123 fall/100 000 invånare).

Läget i Skåne
Smittspridningen i Skåne fortsätter att öka. Från i genomsnitt 269 nyupptäckta fall per vecka har antalet gått upp till cirka 380 nyupptäckta fall per dag under den gångna veckan. Som en följd av detta har även antalet i behov av sjukhusvård ökat. Den 5 november vårdades 87 personer på sjukhus varav nio på intensivvårdsavdelning.

Till arkivet