Annons

Arsenikdrabbade kolonister på agendan

Den stuglösa gräsbekläda trekanten i slutet av gång J stängslades in av koloniföreningen efter att marken uppgavs vara giftigast på området.
– Sen fick vi beskedet av kolonisamordnaren i kommunen att stängslet kunde tas ner då det tydligen inte var så farligt längre, säger Jonas Levin och undrar över kommunens agenda för Kopparhögarna.

I veckan var ett fyrtiotal koloniägare från Kopparhögarna inbjudna till ett möte på Hotel Öresund,  samtliga med kolonier inom den åtgärdsgräns för arsenik på koloniområdet som kommunen tagit fram.
– Mötet är ingen öppen tillställning utan endast till för de som är inbjudna, detta på grund av Corona-restriktioner som vi måste förhålla oss till. Vi får vi inte överskrida antal och hålla öppet för allmänhet eller andra, meddelade stadsbyggnadschef Johan Nilsson efter att Landskrona Direkt frågat om det gick att närvara vid mötet.

Annons
 

På onsdagsförmiddagen tog Landskrona Direkt en tur inom det arsenikdrabbade området på Kopparhögarnas koloniområde, ledsagade av föreningens ordförande Jonas Levin.
– Oron går att ta på, säger Jonas Levin och berättar om en man som öppet grät när han dagen innan vädrade sina tankar om vad det eventuellt skulle komma för besked på mötet.
– För många drabbade är detta små livsverk. Det har gått all-in och lagt massor av kärlek, arbete och pengar i sina kolonilotter. Andra däremot har vi länge försökt få kommunen att avhysa, då dessa inte bryr sig om sina kolonier som bara står och förfaller. Någon hjälp med detta har vi inte fått från kommunen, berättar han allt medan vi tittar på kolonier som representerar vad han beskriver.

Här finns kolonier som är ytterst välskötta med minutiöst vårdade små trädgårdar till vildvuxna lotter med stugor som riskerar att falla ihop vid stundade höststormar. Någon rent av med elsladdar hängande på trekvart. Alla dock med det gemensamt att de står på en grund där arsenikvärdet ligger över tillåtet riktvärde.
– Det otroliga är att kommunen vill ge samma summa vid inlösning oavsett skick, säger Jonas Levin.

Vid rundvandringen stöter vi på en kolonist som menar att det är något lurt med taxeringsvärdet på stugorna.
– Mitt halverades nyligen, trots att jag inte gjort några förändringar till det sämre. Jag har hört fler som liksom jag hamnat på samma summa. Märkligt, säger han som inte vill figurera med namn i tidningen.

– Om jag förstått det rätt ska samtliga stugor på området ha sänkts. Inte bara dom man har hittat gift på. Det kanske är en vink om framtiden för kolonierna i staden, inflikar Jonas Levin som befarar att någon från kommunen varit i kontakt med Skatteverket och framfört önskemål om att en sänkning ska ske.
– Det handlar om att få ner värdet på stugorna.  Då slipper kommunen att betala ut så mycket ersättning vid inlösningen. Inte minst när man dessutom beslut att riva stugor kollektivt istället för att göra prover på alla tomter och sedan erbjuda de man har arrenderat ut sjuk mark till, en rimlig ersättning, säger Jonas Levin och berättar att hans egen stuga ligger inom det utpekade området.
– Några jordprover är inte tagna på min tomt, säger han.
– Jag har varit noga och titta efter det men inte kunnat hitta några spår av någon provtagning.  Det är inte så att jag misstror testerna eller provsvaren. Däremot kommunens hantering.  Jag vill inte vara en bromskloss för Landskronas utveckling. Kommunen borde bara säga vad de vill med området, så utgår vi från det.

Dessa ersättningar gäller
Enligt uppgift rör det sig om 43 kolonilotter inom Kopparhögarna som inte längre kan vara kvar på nuvarande plats.
Kommunfullmäktige har genom att anta handlingsplan för Landskrona stads koloniområde godkänt ett ersättningsförslag med tre olika varianter.
1. Flytt av kolonistuga till annan ledig lott inom Kopparhögarna. Flytthjälp med 15 000 kronor samt elanslutning om sådan funnit sedan tidigare samt kostnad för bygglovsansökan.
2. 50 000 kronor om kolonisten lämnar utan att röja upp efter sig.
3. 75 000 kronor om kolonisten river stugan och andra anläggningar på lotten samt lämnar densamma avstädad. 

Så gick det på mötet: Staden träffade kolonister

Flera stugor inom “arsenikområdet” är mycket välskötta men pärlor till trädgårdar.

– Här finns också stugor som är rejält missköta och där man bara väntar på att casha in från kommunen. Flera av dessa stugor har vi haft uppe till diskussion år efter år utan att kommunen avhyst ägarna, säger Jonas Levin.

Jonas Levin pekar ut gränsen för vilka kolonier som ligger på mark med arsenik.
– På andra sidan ån har kommunen arrenderat ut mark till en bonde som odlat grödor på den. Man kan ju bara misstänka att arsenikhalten där också är och har varit över riktvärdena.

En kommentar till "Arsenikdrabbade kolonister på agendan"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Nytt möte mellan koloniägare och staden

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser