Annons

I pandemins spår ökar arbetslösheten

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet i Landskrona kommun. Även i hela Skåne stiger arbetslösheten, rapporterar nyhetsbyrån Newsworthy.

Annons
 

Under september månad rapporterade Landskrona en total arbetslöshet på 13,0 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+1,6 procentenheter).
Även i Skåne län stiger arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 2 820 av 21 692 invånare i åldern 16 till 64 år i Landskrona kommun var inskrivna som arbetssökande (448 fler än i september i fjol). Det är nionde månaden i följd som arbetslösheten stiger i Landskrona.

Landskrona hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (13,0 procent i kommunen, jämfört med 11,1 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (4,2 procent), medan Malmö har den högsta (16,0 procent). För att Landskrona skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 1 909 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i september jämfört med året innan (+2,0 procentenheter) och ligger nu på 9,0 procent. 283 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Ungdomsarbetslösheten ökar
Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+4,9 procentenheter). I september var 15,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 342 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 115 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Landskrona stigit sju månader i följd (upp från 10,6 procent i februari till 15,4 procent nu).

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser