Annons

Näsdukträdet lever

Näsduksträdet är på väg att blomma över för i år. Glädjande är däremot att det tycks ha repat sig efter att ha ledsnat rejält 2014 med flera torra och döda grena i krona som följd.

Den torra sommaren 2013, följt av några rejäla orkaner, tog hårt det kinesiska näsduksträdet på bakgården mellan Rådhuset och polishuset. Många befarade att trädet var döende men bedömningar gjordes bland annat av dåvarande parkingenjör Magnus Landtblom att det fanns kraft kvar i rotsystemet. Nu sex år senare är det åter liv och prakt i trädet.

Annons
 

Dagens glada nyhet. Näsduksträdet bakom Rådhuset har den senaste veckan stått i full blom. Trädet anses vara ett av de vackraste blommande träden i världen. Det beror på den spektakulära blomningen, som också givit trädet dess namn. De stora vita högbladen, som innehåller den egentliga blomman, är mycket uppseendeväckande och det ser ut som om trädets grenar är behängda med näsdukar.

Hur har då trädet hamnat på den lilla bakgården?
Vi flyttade trädet en vinterdag från förre detta Johns innergård 1985. Då var det lite skakigt i början, men etablerade sig så småningom och började växa, har Magnus Landtblom tidigare berättat för Landskrona Direkt.
– Det var Per Jonsson som bodde på Ödmanssonsgatan 4 som 1955 tog trädet till stan från Kina. Trädgården på bakgården räknades av många som stans finaste men när Johns Disco behövde större utrymme skänktes trädet till kommunen.

Näsduksträdet har de senaste veckorna stått i full blom.
Foto: Geula Viola Lesen.

Ett positivt besked på trädfronten. Näsduksträdet ser friskare ut än på många år.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser