Annons

Pollarna förhoppningsvis igång till sommar

Pollarna är inte en insats mot eventuella terrorattentat uppger man från teknik- och fritidsförvaltningen utan i första hand tänkta att minska bilismen på gågatorna och därigenom göra dessa tryggare.

I december ifjol var det tänkt att de höj-och sänkbara pollarna i centrum skulle tas i bruk. Detta i ett led att göra centrala Landskrona säkrare för gångtrafikanter. Nu är det meningen att de ska tas i drift framåt sommaren. Helt klart är däremot de som vill lasta i och ur på andra tider än när pollarna är nere får betala 500 kronor för detta.

Annons
 

Sedan ifjol höstas har Landskrona stad grävt ner sju automatiska pollare runt om centrumkärnan till en kostnad av drygt två miljoner kronor.  Därefter kommer det att finnas en årlig driftskostnad som inkluderar garantier och skötsel. Pollarna finns vid Nygatan, Rådhusgatan, i korsningen mellan Järnvägsgatan och Östergatan, Stora Norregatan, Järnvägsgatan och Rådhustorget.

Än har de höj- och sänkbara pollarna inte tagits i drift men man får förmoda att de snart är igång då politikerna i teknik- och fritidsnämnden i förra veckan antog en avgift om 500 kronor för att hantera pollarna under andra tider för enskilda transporter.  Detta först efter att vissa kriterier uppfylls, exempelvis flyttning med flyttföretag och entreprenörer vid akuta arbeten.

– Det kan ske missförstånd och/eller andra omständigheter som kräver att man behöver ha tillgänglighet till eller från området, då pollarna är i uppfällt läge. Staden behöver därför erbjuda ett telefonnummer som allmänheten kan ringa till och få kontakt med personal som kan hantera pollarnas läge, skriver teknik-och fritidsförvaltningens chef Almir Hodzic, i den tjänsteskrivelse som ligger till grund för beslutet.

– Pollarna kommer driftsättas innan sommaren men jag kan idag inte ge en exakt tidsplan. Tyvärr har tekniska utmaningar påverkat datumet för igångsättningen, säger stadsmiljöchef Tora Broberg.

Räddningstjänst och polis har ett eget system för att hantera pollarna. De kommunala bolagen Landskrona Energi och NSVA är exempel på andra aktörer som kommer få egen behörighet att köra in, vid akuta ärenden. Taxi och färdtjänst får finna sig i att stanna utanför området. Frågan är hur det blir för de boende och näringsidkare som hamnar innan för pollarna men också fastighetsägare som behöver utföra åtgärder på sina hus. För detta har kommunen tagit fram svar på vad man tror kommer att vara de vanligaste ställda frågorna.

FAQ om pollarna
F: Jag bor i ett hus inne på gågatan, när och hur får jag möjlighet att köra med bil fram till  dörren för att lasta i och ur?
S: I största möjliga mån vill vi att du förlägger i och ur lastning när pollarna är nere, det vill säga mellan klockan 06 – 11. Om det är något du vet i förtid, till exempel en flytt, kan du ringa Landskrona stads trafik- och tillstånds enhet via 0418 – 47 00 00 i god tid innan. Om det händer något oväntat ringer du anvisat nummer vid pollarna. Skulle du råkat stänga inne bilen kan du bli utsläppt av väktare mot en avgift på 500 kronor.

F: Jag är fastighetsägare, hur kommer jag till min fastighet vid en nödsituation?
S: Blåljus kommer alltid in, i andra allvarliga fall kan man bli in och utsläppt, slå telefonnumret på infotavlan mot kostnad (samma 500 kronor).

F: Jag har butik inne på gågatorna och måste ta emot varor, hur kommer detta att funka?
S: Leveranser får bara ske mellan klockan 06 -11.

F: Min bil har blivit instängd, hur får jag ut den?
S: Slå telefonnumret på infotavlan för att bli ut/insläppt mot kostnad.

– Vi är många, både från stadens sida och från externa aktörer, som ser fram emot att pollarna är igång och med dem en tryggare stadskärnan, avslutar Tora Broberg.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser