Annons

Ny gata ökar tillgängligheten till handelsområde

Den nya stadsgatan knyter an med den nyss byggda bussgatan i norr och med Österleden i söder.

Till nästa sommar ska det gå att åka buss och bil mellan järnvägsstationen och Weibullsholms handelsområde. Gatan ska i framtiden kantas av en allé. Likväl ska en ny gång-och cykelvägen anläggas jämte den nya gatan.

Annons
 

Vid dagens arbetsutskott hos stadsbyggnadsnämnden beslutades att godkänna genomförandet av en upphandlingsprocess för den andra etappen, affärsgatan, genom Weibullsholms handelsområde. 

För 6 miljoner kronor räknar Landskrona stad med att få projekteringsarbete och byggnation av gatan med gångväg på ena sidan och gång-och cykelväg på andra. Gatan ska när den står färdig koppla samman den nyss färdigställda busslänken i norr med Österleden i söder.

Gatan är den andra etappen av ett större gatubyggnadsprojekt där området kring stationen kopplas till Österleden.

Redan för tre år sedan påbörjades planeringen för nybyggnation av en gata som kopplar Weibullsholms handelsområde till stationen. Under 2019 byggdes bussgatan ut och färdigställdes kring årsskiftet. Innan den nu planerade etappen är utbyggd kan dock inte bussar trafikera området.

Linje 1 kommer att trafikera
I samband med att gatan öppnas och Skånetrafiken genomför en tidtabelljustering i juni 2021 kommer busslinje 1 att trafikera området vilket innebär att området nås via kollektivtrafik från både stationen och stadskärnan.

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser