Fira gudstjänst hemma!

Foto: Håkan Karlsson.
– Tillsvidare, fira gudstjänst hemma. Det beslutet har nu Landskrona Församling tagit.
Foto: Håkan Karlsson.

Svenska kyrkan Landskrona tar ansvar för att minska smittspridningen – påskens gudstjänster firas hemma!, detta meddelande har Landskrona församling gått ut med i veckan.

Till följd av spridningen av coronaviruset har Svenska kyrkan i Landskrona beslutat att från och med i söndags inte bjuda in till offentliga gudstjänster. Istället  uppmuntras de boende i församlingen att fira gudstjänst hemma, med hjälp av agenda eller digitala andakter.
– Det är inte rimligt eller försvarbart i nuvarande läge, säger kyrkoherde Eva-Lotta Grantén.
– Istället ställer vi om till att stötta dig i att fira gudstjänst i hemmet, bland annat genom digitala andakter via vår hemsida och sociala medier, men också genom att erbjuda en agenda för påskfirande i hemmet.

Men bönen kommer aldrig att tystna. Präst, musiker och vaktmästare kommer att fira gudstjänst på de vanliga tiderna, kyrkklockorna kommer att ringa på de vanliga gudstjänsttiderna över stad och land i Landskrona församling.
– Församlingen kommer fortsätta att be för oss alla och för världen och särskilt för alla drabbade och alla som kämpar mot viruset, men det görs bakom stängda dörrar. Vi ber för att vi snart får samlas till gudstjänst och vilken glädje det blir då!

Sofia Albertina kyrka kommer fortfarande att ha öppet dagtid för ljuständning och bön. Kyrkorna kommer även ha öppet för enskild bön från det att den tidigare planerade gudstjänsten skulle startat och en timme framåt. Det kommer även finnas präst eller diakon på plats att prata med.
– Tveka inte att ta kontakt för oss, för hjälp, samtal och förbön, avslutar Eva-Lotta Grantén.

Begravning, dop och bröllopsgudstjänster fortsätter hållas men inom den 50-personers gräns som regeringen har beslutat, det kan vara färre beroende på av kyrkans storlek.
Mer information och de digitala andakterna finns på www.svenskakyrkan.se/landskrona

Eva-Lotta Grantén, Kyrkoherde i Landskrona har fattat beslutet att församlingen inte ska fira gudstjänster offentligt. Istället lägger man ut andakter och musik på den egna hemsidan och via sociala medier. Gudstjänster sänds också via SVT och Svenska kyrkans nationella hemsida.
Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Till arkivet