Skåne får ambulansförstärkning

Sjukvårdare från Helikopterflottiljen. Försvarsmaktens ambulans benämns som Ambulans 302. Foto: Amanda Öberg/Försvarsmakten.
Sjukvårdare från Helikopterflottiljen. Försvarsmaktens ambulans benämns som Ambulans 302.
Foto: Amanda Öberg/Försvarsmakten.

Region Skåne och Försvarsmakten fortsätter sitt samarbete inom ramen för krisberedskap under rådande coronautbrott. Försvarsmakten kommer inom kort att skicka tre av sina ambulanser till Skåne för att avlasta ordinarie ambulanssjukvård vid förflyttningar av intensivvårdskrävande covid-19-patienter mellan skånska sjukhus. 

Region Skåne kommer att utbilda Försvarsmaktens ambulanspersonal men samtidigt ansvara för att bemanna ambulanserna med specialistsjuksköterskor när fordonen är i skarp drift.
– Det är positivt att Försvarsmakten har möjlighet att hjälpa till i Skåne med denna viktiga resurs. Strategiskt och operativt samarbete kommer att vara a och o i vårt arbete med att ta hand om ett ökat antal sjuka med covid-19, säger beredskapsöverläkaren Carl Vigre.

Aktuella siffror för Skåne

I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden.
Antal konstaterade fall i Skåne: 349
Totalt antal provtagna i Skåne är cirka 4 578
Totalt antal covid-patienter som vårdas på sjukhus: 51, varav 14 i intensivvård
Totalt antal covid-positiva som avlidit på sjukhus: 15

Till arkivet