Annons

Klisterlappar för minskad smittspridning

Flera butikskedjor har vidtagit åtgärder för att minska smittspridning.

Nu agerar Landskrona stad och  vidtar och ser över möjligheterna för ytterligare insatser till stadens näringsliv. En sådan åtgärd som naturligtvis även är till nytta för den bilburne är att flera parkeringar i centrala staden nu är avgiftsfria. 

Annons
 

Landskrona stad erbjuder avgiftsfri parkering på Kolgatan, Skeppsbron, Jäntan, Järnvägstorget samt Kasernplan. I övrigt gäller rådande tidsbegränsning och trafikföreskrifter. Vid akuta behov kan lokala trafikföreskrifter och regler komma att ändras, skriver Landskrona stad på sin hemsida.

Livsmedelsaffärer vidtar åtgärder
Vi noterar att stadens butikskedjor gör insatser för att skydda såväl personal och kunder från att bli smittade av coronavirus.  På Willys noterade vi i veckan att man satt upp plexiglas vid kassorna och på City Gross finns klisterdekaler i golvet som uppmanar kunderna att hålla avstånd till varandra.

Lägesbild covid-19 i Skåne
Skåne har den senaste veckan haft i snitt sex konstaterade fall av covid-19 om dagen. Utvecklingstakten och trycket på sjukvården ökar dag för dag men samtidigt är ökningen på en måttligare nivå än i andra delar av landet, det skriver Region Skåne sin dagliga pressbulletin om covid-19.
– Det ger oss välbehövlig tid i vårt förberedelsearbete så vi på bästa sätt ska kunna möta de utmaningar som ökningen av antal smittade innebär, säger regiondirektör Alf Jönsson. 

Stort fokus läggs på materialförsörjning.  Det kommer löpande leveranser av material till Skåne och initiativ har även tagits för att säkra leveranser framöver. Regeringen har gett tillstånd till direktleverans från Kina på sedan tidigare beställda andningsskydd. 

En expertgrupp för materialanalys har tillsatts för att säkerställa att kvaliteten på leveranserna håller den nivå som Region Skåne kräver.
– De ska också titta på vad som går att producera och köpa in lokalt i Skåne eller i Sverige och om vi kan skaffa fram mer flergångsmaterial, säger Alf Jönsson.

Vikten av att använda skyddsutrustningen rätt 
Oro bland vårdpersonal har uppstått kring uppdaterade hygienrutiner och hur skyddsutrustning ska användas. Smittskyddsläkare Eva Melander har förståelse för oron men menar att den är obefogad. 
– Våra rutiner uppdateras kontinuerligt, i takt med att vi får ökad kunskap om viruset. Vi ska använda skyddsutrustning rätt och inte använda rutiner som inte fungerar eller som inte behövs

Region Skånes förhandlingschef HR, Jan Lundin, betonar att personalens arbetsmiljö har högsta prioritet och att man i samarbete med skyddsombud och fackförbund kontinuerligt gör riskanalyser och beslutar om förändringar.

Bemanningssituationen är ansträngd eftersom sjukvårdspersonal följer de riktlinjer som gäller och stannar hemma vid sjukdom. Samtidigt har över 800 personer med sjukvårdsutbildning anmält intresse att arbeta via Region Skånes hjälp till-sida och över 250 läkar- och sjuksköterskestudenter är på väg in från Lunds universitet.

Beslut om tillfällig ersättning för vårdgivare som har avtal med Region Skåne
Vårdgivare som har avtal med Region Skåne inom olika vårdval kan nu få tillfällig ersättning för digitala besök och för att säkra verksamheten för framtiden. Det har hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Gilbert Tribo (L) beslutat.

Ett av besluten gäller ersättning som ska täcka kostnader för ändrade arbetssätt och möjligheter att ta emot patienter på andra sätt än fysiska besök, exempelvis telefon, chatt eller videobesök. Ersättningen gäller besök hos läkare, sjukgymnaster, psykologer och dietister på vårdcentraler. Beslutet gäller till den 31 maj.

Inom andra vårdval ryms i dagsläget inte ersättning för besök som inte är fysiska vilket gett upphov till minskat antal besök. 

– Vi har fått signaler om att oroliga patienter avbokar fysiska besök. Därför har Region Skåne beslutat om tillfälliga ersättningar som kan ge vårdgivarna möjlighet att fortsätta erbjuda patienter trygg och säker vård även om det inte sker på plats på mottagningen utan via andra kanaler. Naturligtvis med samma krav på patientsäkerhet och medicinska bedömningar av vilka besök som lämpar sig för chatt, telefon eller video, säger Maria Antonsson-Anderberg, chef för enheten för hälso- och sjukvårdsstyrning. 

För att privata vårdgivare ska kunna fortsätta att bedriva vård även om de ekonomiska förutsättningarna förändras i samband med pandemin har beslut fattats om en viss garantiersättning.
– Det är viktigt för Region Skåne att på detta vis bidra till att vårdgivare finns kvar även i framtiden så att vi säkrar en god nivå på både vårdutbud och tillgänglighet för våra patienter, säger Maria Antonsson-Anderberg.

Privata vårdgivare kan också låna ut personal som önskar stötta upp arbetet med covid-19 inom Region Skåne. 
– Det innebär minskade personalkostnader för vårdgivarna vilket ger bättre förutsättningar för dem att överleva krisen. Det är samtidigt en välkommen personalförstärkning i vårt arbete med covid-19.

Aktuella siffror den 2 april
I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden.
Antal konstaterade fall i Skåne: 299
Totalt antal provtagna i Skåne är cirka 4 000
Totalt antal covid-patienter som vårdas på sjukhus: 20, varav 12 i intensivvård
Totalt antal covid-positiva som avlidit på sjukhus: 10

Parkeringen vid Systembolaget är avgiftsfri.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser