Annons

Tisdagens coronanotiser

Restaurang Fellini vid Rådhustorget serverar nu mera endast vid borden där även beställningarna görs. Man har dessutom skapat utrymme mellan borden genom att sätta vartannat bord i karantän. 

Till helgen skulle ArtGallery PeterPlato haft vernissage för en utställning med lokala konstnärer.
Tanken var att konsten skulle hänga över påsken och helgen därpå, men det är nu inställt, meddelar galleristen.

Annons
 

Universitetet specialutbildar sjuksköterskor 
Många av de patienter som blir svårt sjuka i covid-19 drabbas av andningssvikt. Nu ska Lunds universitet utbilda sjuksköterskor i Region Skåne i avancerad omvårdnad vid andningssvikt. Den första kursen startar redan på onsdag och kommer att pågå i två veckor. Kursen innehåller både teori och praktisk träning. Vid varje kurstillfälle utbildas 6-12 sjuksköterskor och en ny kurs kommer att starta varje vecka, så länge verksamheten har behov av fler sjuksköterskor med denna kompetens.

– Samverkan med Lunds universitet och Region Skånes sjukhusförvaltningar ger oss goda förutsättningar att säkra bemanningen av intensivvårdskapaciteten i sjukvården. Vårt goda samarbete sedan tidigare och det ansträngda läget ger oss möjlighet att jobba smart över gränserna. Jag känner stolthet och tacksamhet att alla ställer upp för våra patienters behov, säger Kain Melander, HR-direktör i Region Skåne.

– Det är självklart för oss att ställa upp med den kompetens vi har för att stötta sjukvården. Jag är stolt över att våra lärare vill ställa upp trots en redan ansträngd situation, säger Irén Tiberg, ansvarig för utbildningen av sjuksköterskor vid Lunds universitet.

Skånes vårdhygieniska rutiner är i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer
Precis som flera andra regioner har Region Skåne uppdaterat sina vårdhygieniska rutiner vid covid-19. Under tisdagen ändrade även Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer i samma riktning.

Region Skånes rutiner innebär att relevant skyddsutrustning ska användas i kombination med basala hygienrutiner vid patientnära kontakt. Rutinerna är situationsanpassade, precis som vid all annan patientvård, och valet av utrustning påverkas av vilket arbete som utförs.
– Visir och munskydd bör användas vid patientnära kontakt för att förebygga droppsmitta, tydliggör Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Aktuella siffror
I dagsläget provtas endast personer som uppvisar symptom och som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden.
Antal konstaterade fall i Skåne: 284
Totalt antal provtagna i Skåne är cirka 3 800
Totalt antal covid-patienter som vårdas på sjukhus: 29, varav 9 i intensivvård
Totalt antal avlidna: 8

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser