Annons

Oro inför kvällens fullmäktigemöte

Med en handfull timmar kvar till kvällens kommunfullmäktige är det ännu inte bestämt hur många ledamöter som ska finnas på plats.

Uppdaterad kl. 14.45

I fredags presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten ytterligare åtgärder för att försöka begränsa smittspridningen av covid-19. Bland annat innebär det att det från och med igår är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Idag är samtliga 51 ledamöterna i kommunfullmäktige kallade till ordinarie marsmöte i Rådhuset.
– Vi har uppmanat partierna att se över ersättarna. Vi har även intensivt försökt få till en minskning av ledamöterna  men inte lyckats till detta möte, säger 76-åriga Gunlög Stenfelt (L), kommunfullmäktiges ordförande som av åldersskäl och rekommendationer väljer att avstå dagens möte.

Annons
 

Under en fjortondagars period har ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott fört en diskussion om att under coronakrisen dra ner bemanningen i kommunfullmäktige med bibehållna parlamentariska förhållanden.
– Skälet till att ett så ingripande beslut fattas måste ses mot den bakgrund att Folkhälsomyndigheten bedömer det som olämpligt ur smittspridningssynpunkt att sådana sammankomster ordnas. Därför vore det en högst olämplig signal att sända om hela kommunfullmäktige samlas till möte, även om sådana möten inte omfattas av bestämmelsen, Vi måste föregå med gott exempel! skriver kommunalråden Torkild Strandberg, Torbjörn Brorsson och Elvir Mesanovic i ett brev adresserat till socialdemokraterna Fatmir Azemi, Roger Lindskog och Anna Fernebro.

Att minska antalet ledamöter i KF har fram tills idag inte hörsammats av S.
Landskrona Direkt kontaktade kommunalråd Fatmir Azemi (S).
– Jag ber dig kontakta vår gruppledare i fullmäktige Roger Lindskog för att svara på frågor kring detta, säger han.

Det var Stefan Olsson (SD), som vid det första avstämningsmötet om krisläget, som föreslog att minska på bemanningen i fullmäktigesalen. Frågan har därefter aktualiserats ytterligare och under helgen har kontakter åter tagits med företrädare för kommunfullmäktiges partier, där samtliga, Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, står bakom en temporär minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Kvar att svara är Socialdemokraterna.
– Vi har, i enighet, uppmanat samtliga förtroendevalda att bemanna sina respektive partiers platser i nämnder och styrelser, så att antalet begränsas till lägst möjliga. Det vill säga att ersättare inte närvarat på bland annat nämndsmötena. Detta har fungerat bra, säger Torkild Strandberg som ännu inte gett upp hoppet om att nå en överenskommelse om färre ledamöter redan till kvällens möte.
– Den diskussionen förs just nu av gruppledarna. Tiden börjar bli knapp, säger han.

Vid lunchtid ringer Roger Lindskog (S) upp redaktionen.
– Vi är nära en lösning nu. Det viktiga är att vi kan behålla de parlamentariska förhållandena. Vi har nu föreslagit att vi ska vara 27 ledamöter så att även Centerpartiet får med sitt mandat. Treklöverns förslag var 26. Sen är det viktigt att mandaten blir oförändrade även om vi inte kan bemanna alla platser. Här är det viktigt att ordföranden är lyhörd. Vi vill ju inte att riskgrupperna ska behöva gå på mötena som kommer att hållas under perioden vi befinner oss i detta krisläge,
säger Roger Lindskog.
– Vi ska prata igen i eftermiddag och då hoppas jag vi kan komma överens.

Förberedelser och ommöbleringar inför kvällens möte som börjar 18 görs också i skrivande stund i själva fullmäktigesalen.
– Det blir ingen gemensam fikapaus. Alla ingångar kommer att öppnas upp så att man inte ska behöva trängas i foajén. Dit är det begränsningar på tio personer. Vi öppnar upp samtliga sidorum där de ersättare som infinner sig kan följa mötet via webbsändningen, förklarar Gunlög Stenfelt som idag låter Anna Fernebro (S) leda mötet.
– Vice ordförande Daniel Pettersson har nämligen också förhinder idag. Som extra punkt på kvällens möte förslås också att vi ser över möjlighet att delta i sammanträden på distans. Detta är inte alldeles enkelt men en åtgärd som kan komma att bli nödvändig, säger Gunlög Stenfelt.

Dagens möte innehåller bland annat en handfull interpellationer, ett par markreservationsavtal, något exploateringsavtal, årsredovisningar för staden och dess bolag.
– Samt den heta frågan om hyror inom äldreomsorgen, säger Gunlög Stenfelt som alltså kommer att följa dagens möte och vikarien från hemmasoffan
– Jag är inte orolig för Anna Fernebro. Hon är rutinerad och kommer att klara detta riktigt bra, avslutar Gunlög Stenfelt.

De uppmuntrande orden till tröst så är “vikarien” smånervös inför ordförande debuten.
– Det känns lite nervöst att få göra premiär i denna extraordinära situationen. Men med lite tålamod och förståelse från alla ledamöterna så ska vi klara av att slutföra mötet ikväll. Fördelen är att ingen har tidigare varit med om detta. Jag ska göra vad jag kan, med hjälp och stöd från våra eminenta tjänstemän, så att allt blir rätt och riktigt beslutat, hälsar  Anna Fernebro.

Mötet kan allmänheten bäst och lämpligast följa via webbsändningen som återfinns på landskrona.se med start klockan 18.

Läs mer: Fullmäktige minskas under krisen

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser