Annons

Fokus på coronaläget i Landskrona

På tisdagsförmiddagen hölls ett avstämningsmöte med Landskrona stads krisledningsgrupp, förvaltningschefer och vd:ar för stadens kommunala bolag för en lägesbild kopplat till corona/covid-19.  Biträdande stadsdirektör Carina Leffler, trygghetssamordnare Annika Persson, kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, stadsdirektör Christian Alexandersson samt Eva Lövbom chef för samhällsskydd- och trygghetsförvaltningen ledde stormötet.

Mötena på stadshuset gällande corona avlöser varandra. På tisdagar har man dessutom ett stormöte där samtliga förvaltningschefer och andra inblandade är med. Allt för att sammanfatta det aktuella läget. Landskrona Direkt var med på tisdagens avstämningsmöte.

Annons
 

Idag är 231 personer i Skåne smittade och av dessa ligger tolv på sjukhus i sina respektive upptagningsområde. Hur stort mörkertalet är vet dock ingen. På mötet uppgavs inte heller hur många Landskronabor som insjuknat, om det råder sekretess. 

Ordförande på mötet var stadsdirektör Christian Alexandersson och han konstaterade att frånvaron hos de kommunanställda var 14 procent på måndagen. En minskning jämfört med veckan innan.
– Det betyder att vi kör våra verksamheter så länge som möjligt. Det viktiga är att de som är sjuka stannar hemma, sade han inledningsvis.

Bland de som arbetar inom individ- och familjeförvaltningen så är 15 procent sjukskrivna. Betydligt fler, 20 procent av de som arbetar inom utbildningsförvaltningen, är sjukskrivna och av lärarna är siffran så hög som 25 procent.
– Det är klart att det är tufft när var fjärde kollega på skolan är borta. Men de som är friska klarar det, säger Fredrik Menkus Wegbratt, chef för utbildningsförvaltningen.
– Och vi ser faktiskt en ljusning. I fredags var 330 sjukskrivna och denna veckan är det 300, säger utbildningschefen.

Biträdande stadsdirektör Carina Leffler informerade också om att man nu försökte identifiera behoven som uppstått. Framför allt inom hemvården. Ett sätt att lösa detta problem är att försöka matcha arbetskraft som kan arbeta såväl inom kommunen som i det privata.
– Vi har flera arbetsgivare i stan som har hög sjukfrånvaro och samtidigt arbetsgivare som permitterat personal. Vi erbjuder nu oss att matcha dessa behov så att så många som möjligt kan fortsätta bedriva sin verksamhet i största möjliga mån, och samtidigt underlätta för de företag som har det kärvt en period, säger Pernilla Anderberg på Tillväxt Landskrona.
– Vi har även gått ut till kommunens förvaltningar med informationen om att vi kan matcha övertalig personal från arbetsgivarna, till verksamheter som behöver förstärkning.

Och detta initiativ har gett omedelbart resultat.
– Redan igår gjorde vi en första matchning mellan två arbetsgivare, och det känns naturligtvis fantastiskt bra att se hur vi tillsammans i Landskrona hjälps åt med mål om att gå så starka som möjligt ur denna situation. Jag tror att detta är ett konkret sätt att stötta våra arbetsgivare, säger Pernilla Anderberg.

Omsorgsförvaltningens chef Håkan Strömberg vädjade till anhöriga om att visa respekt för besöksförbudet som råder på stadens äldreboenden.
– Vi har idag inga smittade på våra äldreboenden. Det vore förödande om detta ändrade sig. Det är viktigt att besöksförbudet respekteras. Smittan kan sprida sig snabbt och då kan det vara din mor eller mormor som smittas, sade han, väl medveten om att det finns de som trots förbudet besöker sina anhöriga.
– Vi gör vad vi kan för att stoppa besöken genom att hålla dörrarna låsta.

Det allmänna intrycket från avstämningsmötet är att läget är kritiskt men trots detta under kontroll.
– Men det kan snabbt ändra sig. Vi har två scenario som vi jobbar efter och det värsta är om 50 procent av kommunens personal blir sjuka. Men även detta är vi förberedda på. Men så länge läget är som det är just nu så rullar alla verksamheter på som vanligt, avslutar Christian Alexandersson.

Noterbart är att såväl årets avtalsrörelse som kommunfullmäktiges budgetmöte är framflyttat till hösten.

Fredrik Menkus Wegbratt, chef för utbildningsförvaltningen berättar om läget i sin förvaltning.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser