Digital trygghetsvandring i ditt område

Nedskräpning är ett växande problem och nedskräpning föder mer nedskräpning och bidrar i förlängningen till minskad trivsel och ökad otrygghet i människors närområde. Vi vill att kommunen ska kunna ta ut sanktionsavgifter för ringa nedskräpning, vilket är bland annat cigarettfimpar, snus, och tuggummi. Detta skräp hamnar ofta i dagvattenbrunnar och rinner vidare ut i havet. Cigaretterna innehåller farliga ämnen som sprids i naturen och innehåller plast som det tar mycket lång att bryta ned. I denna punkt vill vi även att man infogar text avseende att plocka upp efter sin hund och att det ska finnas sanktionsmöjligheter om man inte tar bort hundbajs från exempelvis trottoarer. Kommunen har idag inte några möjligheter att införa den här typen av sanktionsavgift, men flera partier driver frågan i riksdagen och vi vill undersöka möjligheterna till att Landskrona kan medverka till att det blir möjligt.
Nu har du åter chansen att påverka din närmiljö genom den digitala trygghetsvandringen. Var i staden känner du dig trygg respektive otrygg?

Vi noterar att den digitala trygghetsvandringen åter öppnats upp och ger Landskronabor i alla åldrar möjlighet att påverka sin närmiljö.  Från och med i måndags och fram till den 16 februari anordnar Landskrona stad återigen en digital trygghetsvandring med syftet att involvera Landskronaborna i det trygghetsskapande arbetet. Under perioden har Landskronas invånare möjlighet att via sin mobiltelefon eller dator lämna förslag på platser som upplevs otrygga.

– Den digitala trygghetsvandringen är en viktig pusselbit i vårt arbete och kompletterar de traditionella trygghetsvandringarna som vi fortfarande utför i vissa områden. 45 000 Landskronabor känner sin stad och kan hjälpa oss identifiera var vi kan förbättra det offentliga rummet, säger Annika Persson, trygghetssamordnare i Landskrona stad.

Nytt för i år är ett samarbete med Cityidrott och LAB för att även uppmuntra barn att påverka sin närmiljö.
– Cityidrott och LAB kommer bland annat att göra egna vandringar med sina medlemmar. Det känns väldigt bra att även lyfta in barnens perspektiv i år, säger Annika Persson.

Förra året inkom 216 synpunkter. I år hoppas kommun och polis på ännu fler synpunkter med hjälp av bland annat byalagen, föreningslivet och fastighetsägarna. Landskronaborna uppmanas bland annat att lämna synpunkter på trafik, belysning, buskage och annat som skapar otrygghet. Precis som föregående år går det även att markera platser som upplevs trygga.

Den digitala trygghetsvandringen nås via länken landskrona.se/dtv2020 och är till och med den 16 februari.

Resultatet och de åtgärder som inkomna ärenden föranleder redovisas i april månad.

Till arkivet