Föräldrar uppmanas följa trafikreglerna

Trafiksituationen utanför Engelska skolan upplever en del föräldrar som kaotisk vid lämning av barn på morgonen. Foto: Läsarbild

En läsare kontaktade redaktionen med en vädjan till de föräldrar som lämnar sina barn på stadens skolor att följa de trafikregler som gäller.
–  Vi är några föräldrar som har barn i F-klasserna på Engelska skolan som tycker att det är kaos varje morgon vid lämning av barnen, säger läsaren som vill vara anonym

Chris Nilsson som är rektor på Engelska skolan medger att trafiksituationen inte är optimal.
– Men att kalla det kaos är att ta i, anser han.
– Måndagar när alla börjar samtidigt har visat sig vara värst. Vi gör vad vi kan för att komma tillrätta med situationen, intygar Chris Nilsson.

Läsaren berättar att problem uppstår då en del föräldrar inte tar hänsyn till säkerheten och ställer sina bilar så de blockerar handikapplatsen samt lastplatserna närmast skolan.
– Ibland dubbelparkeras det så ingen bakom kommer fram samt så har det hänt att bilar inte tar hänsyn till att det är enkelriktat och kör då mot trafiken.

Rektor har vädjat till föräldrar som skjutsar sina barn till skolan. Han har dessutom talat med fastighetsägaren Hemsö om att försöka få till en tydligare skyltning på platsen.
– Det är knappast rimligt att jag ska agera P-vakt. Det är naturligtvis en polisiär fråga om bilisterna inte följer trafikreglerna. Nu är hastigheterna låga och jag misstänker att polisen har viktigare saker att prioritera. Inte desto mindre vädjar även jag till föräldrarna att använda de p-platser som faktiskt finns även om det skulle innebära att man får gå lite längre. Eller varför inte helt enkelt cykla till skolan. Det främjar rent av folkhälsan, avslutar Chris Nilsson.

Samma problem överallt
– Det är liknande problem på alla skolor, inte bara i Landskrona utan nationellt och det som krävs är en attitydförändring hos för de föräldrar som lämnar sina barn, säger Jacob Pinotti, trafik- och tillståndschef, vid teknik- och fritidsförvaltningen inom Landskrona Stad.

– Vuxna behöver ta ett större ansvar för barn när de rör sig i trafikmiljö. Det är därför viktigt att planera hämtning och lämning på ett sådant sätt att man kan parkera bilen på avsett ställe vid skolan. Om man inte följer dessa regler utgör trafikanterna en fara för barnen. Parkeringsvakter kan endast övervaka felparkerade fordon och Polisen kan inte övervaka skolorna vid hämtning och lämning.

Skolans och föräldrarnas gemensamma bekymmer
När det gäller att hitta en lösning på de ständigt återkommande problemen vid främst lämning av barn utanför våra skolor passar trafik- och tillståndschefen bollen tillbaka till skolorna.
– Då problemet rör skolverksamheten är det upp till föräldrar och utbildningsorganisationerna att hitta en säker och fungerande rutin för hämtning och lämning vid skolorna, säger han som dock inte på något sätt är ovillig att hjälpa till.
– Vi från staden hjälper gärna till med tips och kunskap.

Jacob Pinotti avslutar med en påminnelse.
– En annan sak vi vill betona är att mörkret dröjer sig kvar längre på morgnarna samt inträder tidigare på kvällarna, förse ditt barn och dig själv med reflexer och lämplig klädsel så att risk för olyckor minimeras.

Till arkivet