Annons

Hattigt om städningen på lasarettet

Idag bedrivs all sjukhusstädning inom Region Skåne i egen regi. Detta efter att det rödgröna styret under föregående mandatperiod tog tillbaka städ i egen regi. Så är också fallet på Landskrona lasarett sedan 2017 men nu med nytt styre kan det åter komma att övergå i privat drift, något som den styrande Alliansen tänker utreda.

Region Skåne beslutade under den föregående mandatperioden att sjukhusstädningen skulle ske i egen regi. Orsaken var ökad kvalitet, bra arbetsvillkor för de anställda och en helhetssyn på servicen till vården. Det var under det rödgröna styret.  Idag på Servicenämnden aviserade Alliansen att de för att spara kostnader vill se över en privatisering av lokalvården på Landskrona lasarett och delar av lokalvården på SUS Malmö. Orsaken uppges vara att regionservice inte anser sig få full ersättning för den lokalvård som utförs på vårdförvaltningarna. 

Annons
 

– Istället för att finansiera en bra offentlig städverksamhet väljer Alliansen att försöka spara kostnaderna genom privatisering. Det kommer sannolikt att leda till sämre städning och sämre villkor för personalen, säger Henrik Fritzon, gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

Socialdemokraterna anser att när lokalvården bedrivs i egen regi ges bättre samordning av servicetjänsterna på sjukhusen, där måltider, patientnära städ och material också kan hanteras av lokalvården.
– Det skapar en effektiv organisation, varierade arbetsuppgifter och en möjlighet att utveckla den vårdnära servicen vilket frigör mer tid för vårdpersonalen att ägna sig åt patienterna, menar Jonas Esbjörnsson, gruppledare för Socialdemokraterna i Servicenämnden.

Vidare skapas varierande arbetsuppgifter för personalen och minskar risken för förslitningsskador. I Region Skåne erbjuds rätt till heltid och trygga anställningar. 
– Vi inom S betraktar lokalvården vid Skånes sjukhus som en del av kärnverksamheten och är emot privatisering av densamma. Bra vårdhygien, där lokalvården är en viktig del, skapar förutsättningar för en bra sjukvård, säger Jonas Esbjörnsson och berättar att Alliansens förslag berör cirka 20 medarbetare inom lokalvården på Landskrona lasarett.
– Imorgon förmiddag kommer jag tillsammans med Kommunal att besöka lokalvårdare på lasarettet för att höra deras syn på saken.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser