Nu införs omkörningsförbud för tung trafik på E6

Omkörningsförbudet för tunga lastbilar gäller från 18 mars på E6 mellan Vellinge och Helsingborg. Foto: Mats Runvall, Länsstyrelsen Skåne
Omkörningsförbudet för tunga lastbilar gäller från 18 mars på E6 mellan Vellinge och Helsingborg.
Foto: Mats Runvall, Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om omkörningsförbud för tunga lastbilar på E6 mellan Vellinge och Helsingborg. Beslutet gäller vardagar 06.00-09.00 på morgonen och 16.00-18.00 på kvällen och träder i kraft den 18 mars 2019.

Regeländringen har föreslagits av Trafikverket och syftar till att minska störningarna i trafiken på E6 i Skåne. Trafiken har under de senaste 15 åren nästan fördubblats på delar av sträckan. På motorvägen utanför Landskrona passerar uppskattningsvis 40 000-50 000 fordon/dygn. Andelen tung trafik är hög, ofta uppåt 20 procent.

Länsstyrelsen Skåne har gjort en konsekvensutredning inför beslutet. Av den framgår att det idag finns fem olika förbud mot omkörning med tung lastbil på E6 i Skåne. Med det nya beslutet blir reglerna mer enhetliga. I konsekvensutredningen konstateras att omkörningsförbud för tunga lastbilar ger bättre flyt i trafiken där de har införts. Resultaten visar att de tunga fordonen får oförändrad eller något lägre medelhastighet, medan övriga fordon får ökad medelhastighet.

Omkörningsförbudet för tung lastbil gäller från 18 mars på hela E6 mellan Vellinge och Helsingborg, förutom i de sexfiliga backarna med stigningsfält vid Glumslöv. Före beslutet har förslaget skickats ut på remiss till berörda kommuner, myndigheter och organisationer.

Till arkivet