Pelle fortsatt bostadslös

Pelle Friberg har nu varit bostadslös i två veckor och gör vad han kan för att hålla värmen under dagtid.
Pelle Friberg har nu varit bostadslös i två veckor och gör vad han kan för att hålla värmen under dagtid.

Att det är svårt att hitta boende i Landskrona är alla som på sistone försökt hitta en lägenhet medvetna om. Betydligt svårare är det om man befinner sig på samhällets botten. Något som blev glasklart när vi i fredags skrev om Pelle Friberg 59, rullstolsburen och hemlös som efter två år på Akutbo Engelbrekt inte lyckats hitta ett mer permanent boende. Trots detta fick han inte bo kvar längre utan sattes på gatan. En fråga som uppenbarar sig är hur man i Landskrona 2018, kan låta en människa bli så utlämnad?

– Socialtjänsten kommenterar inte enskilda ärenden då det dels råder sekretess kring enskilda, dels då det inte är förenligt med en professionell hållning att kommentera invånares personliga förhållanden. Istället besvaras dina frågor, så långt det är möjligt, på ett övergripande plan, skriver Pia Söderstjerna, verksamhetschef vid individ- och familjeförvaltningen i ett mejlsvar till Landskrona Direkt.

Därmed får vi inte heller svar på frågan om att anledningen till att Pelle Friberg inte får bo kvar på akutboendet är för att han ”tjänar för mycket”.

Vi undrade också om det finns fler handikappade personer som ”bor på gatan i Landskrona”?
Ej heller besvaras denna fråga.

Pelle Friberg bodde i nära nog två års tid på Engelbrekt. På lördag är det två veckor sedan han checkade ut. Sedan dess har han inte hört ett ljud från socialtjänsten i Landskrona.
– Nä, det har jag inte. Senaste fem dagarna har jag sovit nere på Kolet.

– Lagstiftningen är tydlig med att bostadslösa personer i första hand själva bär ansvar för att hitta en bostad.  Det ingår inte socialtjänstens uppdrag att hitta boendelösningar utom vid ytterst speciella omständigheter, klargör Pia Söderstjerna.

Om Pelle Friberg som är rullstolsburen och med latent leukemi inte kvalar in här, är frågan var  gränsen går för ”speciella svårigheter” som socialtjänsten då kan bistå?
–  Med ”ytterst speciella svårigheter” har prejudicerande domar definierat som bland annat  allvarlig psykisk ohälsa, svarar Pia Söderstjerna.

Frågorna blir bara fler och fler men några svar med anledning av Pelle Fribergs situation ges inte.
– Jag har inga problem med att socialtjänsten talar om mig och ger svar på era frågor, säger Pelle Friberg.

– Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har enligt socialtjänstlagen rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd). Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Om man saknar boende kan man således erhålla ekonomiskt bistånd för att lösa sin akuta boendesituation. Då man söker om en plats på akutbo Engelbrekt ska man först pröva ansökan utifrån om den sökande har en tillräcklig inkomst för att själv kunna lösa sin situation. Om den enskilde har en inkomst åligger det på hen att själv lösa sin boendesituation, informerar Pia Söderstjerna.

Varje enskild individ som bor på akutbo Engelbrekt har en plan som ska leda till att den enskilde kommer ur sin bostadslöshet.
–  Det är då personalen som arbetar på enheten som ska vara den enskilde behjälplig att bland annat söka bostad men det kan också handla om hur man ska kunna komma till rätta med sina skulder för att på så sätt närma sig bostadsmarknaden.  Självklart åligger det en enskilde att medverka i detta arbete och ta emot den hjälp som erbjuds för att kunna förändra sin situation, påtalar Pia Söderstjerna.

– Den hjälp jag fått är listor till fastighetsägare med utannonserade lägenheter. Dessa har jag ringt på. Minst tio i veckan, säger Pelle Friberg.

Pelle Friberg anser att han särbehandlats då han blivit tillsagd att söka just minst tio bostäder i veckan. Något som enligt honom inte gäller alla. Hur det kommer sig eller om det ens finns så många bostäder att söka i Landskrona varje vecka och som dessutom faller inom ramen för hans behov, får vi inte svar på av socialtjänsten. Inte heller vilka regler som gäller kring hur många lägenheter som ska sökas svarar man på, trots att frågan får anses generell.

– Om man söker bistånd till bostadssocialt hyreskontrakt alternativ akut boendelösning och får ett avslag av socialnämnden har man möjlighet att få det prövat av förvaltningsdomstolen.  Socialnämnden förfogar inte över några egna lägenheter utan ska vid bifall i varje enskilt ärende ta kontakt med stadens fastighetsägare för att på så vis få möjlighet att teckna ett avtal. Utifrån den bostadsmarknad som råder i Landskrona och i stora delar av landet är det ingen självklarhet att fastighetsägarna kan erbjuda socialnämnden en lägenhet, avslutar Pia Söderstjerna.

Kvar i ovisshet kör Pelle Friberg sin permobil från industriområdet mot stan. Klockan 8 på morgonen ska han vara ute från Kolet. Till kvällen är han tillbaka för att garantera sig en av de 14 bäddarna. Vilken hjälp Pelle Friberg kan förvänta sig att få av socialtjänsten, så att han får tak över huvudet, i ett boende där han själv får bestämma när han ska gå ut eller inte, står skrivet i stjärnorna.

Läs mer: Rullstolsburen och hemlös

Till arkivet