Så vill företagaren skapa puls i centrum

Tommy Persson uppmanar Landskronahem att ta en ordentlig funderare på vad som är bäst för Landskronas centrumutveckling när nu gamla Hotel Öresund ska omvandlas.
Tommy Persson uppmanar Landskronahem att ta en ordentlig funderare på vad som är bäst för Landskronas centrumutveckling när nu gamla Hotel Öresund ska omvandlas.

Den mångsidige företagaren Tommy Persson skrev härförleden ett brev till Landskronahems styrelse om vad han ansåg att det kommunala bolaget bör göra med fastigheten som till alldeles nyligen huserade Hotel Öresund. Brevet gjorde han därefter öppet via ett inlägg på Facebook för en vecka sedan. Fram tills idag har inlägget delats inte mindre än 400 gånger och därmed nått tusentals läsare.

– Än har jag inte fått någon reaktion från Landskronahem, säger Tommy Persson.
– Men desto fler på stan och på nätet förstås.

Innehållet i brevet är i stora drag detsamma som det förslag som moderaterna presenterade i slutet av valrörelsen: att undersöka vilka möjligheter det finns att bygga mindre hyreslägenheter för exempelvis studenter i gamla Hotel Öresund.
– Jag har sett Tommy Perssons skrivelse, medger kommunalråd Torbjörn Brorsson (M) och menar att inlägget är mycket snarlikt den debattartikel han själv skrev tillsammans med Peder Alberoth veckorna innan valet här på Landskrona Direkt.
– Jag har tänkt att vi ska svara Tommy men kanske framför allt ta upp frågan med Landskronahems ordförande Kenneth Håkansson samt vår egen man i styrelsen, Jan Nimmermark, säger Torbjörn Brorsson.

– Det är bråttom, poängterar Tommy Persson väl medveten om kommunens planer på ett ”omsorgens hus” ska flytta in i fastigheten.
– Det vore en katastrof. Det ger knappast någon ökad puls av människor i centrum.  Min analys är att Landskrona har en stor brist på studerande som rör sig i staden. Här vore det perfekt att skapa såväl ett attraktivt studentboende som ett utbildningscentrum. Allt är förberett för detta. Ska man bygga om hela huset till kontorslandskap kommer det att kosta tresiffrigt i miljoner kronor.

Tommy Persson uppmanar nu Landskronahem att stanna upp och ta sig en gruvlig tankeställare kring hela fastigheten.
– Här måste bolaget tänka samhällsekonomiskt och inte bara kortsiktigt på att de får in en förvaltning som ger en garanterad hyresinkomst.

–  Det är nu eller aldrig, menar Tommy Persson.
– Staden har en unik chans att skapa en naturlig puls i centrum, Det kräver dock att det åter satsas på utbildningar och ungdomsboende i staden. Det pratas om fastigheten vilken Linc idag har på Östervångsplan som studentboende för de som blivit utan i Helsingborg och i Lund. Det tror jag inte alls på. Studenter vill bo i centrum. Skulle de bo där ute hade de inte kommit ner till stan. Landskrona har nu en ypperlig chans att skapa puls och trygghet i centrum. I detta har Landskronahem har ett stort ansvar, avslutar Tommy Persson.

Läs mer:

Varför blev du inte politiker Tommy?
– Jag är politiskt intresserad men allt inom det kommunala är så otroligt tungrott. Jag minns när skulle bygga Allt i Gläntan och hade ett möte med samtliga förvaltningschefer för att skynda på processen. Jag rent av skrev minnesprotokollet från mötet själv. Vad hjälpte det? Allt ska dras i långbänk. Så svaret är att jag hade inte klarat av det långsamma tempot.
Till arkivet