Annons

Debatt: Landskrona behöver våra ungdomar

Torbjörn Brorsson och Peder Alberoth är förste- respektive tredjenamn på moderaternas vallista till kommunfullmäktige i Landskrona. Nu vill de driva frågan att bygga mindre hyreslägenheter i fastigheten som idag inhyser Hotel Öresund men som till höst kommer att tömmas.

Under den senaste tiden har det på olika håll förts fram behovet av hyreslägenheter i Landskrona. Visserligen har Landskrona idag en förhållandevis hög andel med hyresrätter och ser vi till hela Sverige så ligger kommunen på en fjärdeplats per capita av landets 290 kommuner.

Trots detta har många svårt att skaffa sig en lägenhet och vi kan till exempel inte blunda för att ungdomar som ska flytta hemifrån har otroligt svårt att finna en hyreslägenhet. Oftast blir man hänvisad till större lägenheter som man inte har råd med. Dessutom vill vi inte ha ett samhälle där man är beroende av föräldrar som köper en bostadsrätt till sina vuxna barn. Bostadsmarknaden måste finnas till för alla.

En attraktiv kommun ska kunna locka både yngre och äldre och vi moderater har redan fört fram behovet att exempelvis trygghetsboende för äldre i våra byar, men våra ungdomar vill gärna kunna få en bostad inne i centrum. Det gör ju också stadens kärna levande och det vinner både handeln och våra krögare på, samtidigt som det ger en härlig puls och atmosfär till stadens uteliv. Behovet av bostad för unga studenter är också stort i hela regionen och Landskrona har väldigt bra kommunikationer oavsett om man studerar i Helsingborg, Lund,
Malmö eller Köpenhamn för den delen.

Vi står bakom den politik som förts de senaste åren, vilket inneburit att nybyggnationen varit inriktad på bostadsrätter och eget ägande. Det har varit ett nödvändigt långsiktigt ställningstagande. Det har inneburit en inflyttning och idag är det fler som betalar skatt till vår gemensamma välfärd.

Behovet av mindre hyresrätter är stort i Landskrona, men att bygga nya bostäder är dyrt. Vi vill inte bara göra som vissa andra partier och komma med populistiska tillrop, utan också komma med genomförbara förslag. Det är att ta ansvar för vår kommun.

I centrum finns det en byggnad som det går att titta närmre på för att undersöka vilka möjligheter det finns att bygga mindre hyreslägenheter i, för exempelvis studenter. Det är Hotel Öresund, som Landskronahem förvärvat och som delvis kommer att göras om till Omsorgens Hus, men det kommer även att finnas plats för andra verksamheter.

I våras beslutades det om ändringar av detaljplanen, vilket möjliggör bostäder i kvarteret och därmed finns inga formella hinder att bygga mindre hyreslägenheter i hotellet.

Vi ser det som något positivt för både vår stad och våra ungdomar. Ungdomarna är vår framtid och vi måste göra vad vi kan för att få dem att stanna kvar i vår fina stad.

Torbjörn Brorsson (M)
Peder Alberoth (M)

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser