Annons
Måndagen den 25:e oktober
Dagens namn: Inga, Ingalill

Positivt resultat på 42,8 miljoner för Landskrona Stadshus AB

Landskrona Stadshus AB:s bokslutet för andra kvartalet 2018 visar på ett resultat på 42,8 miljoner kronor.

Koncernbolaget Landskrona Stadshus AB, som äger de kommunala bolagen i Landskrona stad, visar ett positivt resultat för andra kvartalet 2018. Resultat före skatt och dispositioner uppgår till 42,8 miljoner kronor (helårsresultatet 2016 var -25,6 miljoner kronor och för 2017 +12,1 miljoner kronor). De största andelarna av resultatet kommer från Landskrona Energi, LSR och Landskronahem.
Vid Landskrona Stadshus AB:s styrelsemöte den 20 september presenterades bokslutet för andra kvartalet 2018. Bokslutet visar på ett resultat på 42,8 miljoner kronor där den största andelen kommer från Landskrona Energi som bidrar med 19,9 miljoner kronor, LSR med 11,7 miljoner kronor och Landskronahem med 9,9 miljoner kronor.

Annons
 

– Det är glädjande att se att våra kommunala bolag uppvisar ett positivt resultat. Bildandet av Landskrona Stadshus AB har gjort det enklare att samordna bolagen och se till att stadens resurser används på rätt sätt, säger Christian Alexandersson, vd i Landskrona Stadshus AB tillika stadsdirektör i Landskrona stad.

I verksamhetsberättelsen för första halvåret framgår det bland annat att koncernens största bolag, Landskrona Energi, fortsatt sitt arbete mot att 100 procent av alla företag och hushåll i Landskrona ska ha tillgång till fiberbaserat bredband år 2018. Utbyggnaden ligger väl i fas med målet.

Om Landskrona Stadshus AB
Kommunfullmäktige tog år 2016 beslut om att bilda Landskrona Stadshus AB för att förenkla och förtydliga samordningen av de kommunala bolagen. För närvarande ingår Landskronahem, Landskrona Energi, Rederi AB Ventrafiken, LSR, Landskrona Hamn, Landskrona Stadsutveckling, Landskrona stugby- och camping samt Hilleshögs företagspark i Landskrona Stadshuskoncernen

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser