Annons

Rektorer till Almedalsveckan

Utbildningsförvaltningen till Visby

Landskrona stad arrangerar även i år ett seminarium under Almedalsveckan,  denna gång om framgångsrik metod för skolintroduktion.

Annons
 

”Att ge nyanlända elever en bra introduktion i skolan är avgörande för att de ska lyckas i det svenska samhället”, det skriver Landskrona stad i ett pressmeddelande där man berättar om det seminarium under politikerveckan i Almedalen där  utbildningsförvaltningen i Landskrona delar med sig av de metoder man använt för att integrera nyanlända och samtidigt hålla fokus på kunskapsuppdraget.

Metoderna för att ge nyanlända en bra skolintroduktion togs fram av Tomas Johansson, som var förvaltningschef på utbildningsförvaltningen från 2009 till 2013. När Tomas Johansson gick bort 2013 startades en minnesfond för att uppmärksamma hans arbete.

Tomas Johanssons familj har tillsammans med utbildningsförvaltningen tagit initiativet att lyfta stadens framgångsrika arbete med nyanländas skolintroduktion i ett seminarium på Öresundshuset i Almedalen den 5 juli.

– Landskronas modell för nyanländas lärande fortsätter att leverera goda resultat och har klarat av uppväxling i volym. Det är imponerande att en skolledare så många år efter sin bortgång fortsatt kan ha stor påverkan på en verksamhet. Det visar på styrkan i Johanssons idéer och uthålligheten i skolornas arbete, säger Lisa Flinth (L), utbildningsnämndens ordförande.

I panelen deltar Svend Dahl, fil dr i statsvetenskap, Lena Andersson, rektor på Dammhagskolan, Hanna Dolck, enhetschef på skolintroduktionen i Landskrona stad, Camilla Norrhede, förskolechef Uranienborg, Svaneholm, Hackebacken och Rockadens förskolor, Charlotte Rosdahl-Larsson, rektor Sandåkerskolan och Monica Sandell, rektor Glumslövs skola.

Syftet med att delta i Almedalsveckan är att dela med sig av utbildningsförvaltningens framgångsrika metoder till andra kommuner och skolledare. De senaste åren har fokus i Landskrona flyttats från nyanlända till flerspråkigas lärande, kunskap som många kommuner i Sverige kan ha nytta av.

– När vi jämför oss med andra kommuner ser vi att vi är bättre än andra på att ta emot nyanlända genom vår skolintroduktion och bättre på att integrera nyanlända i samtliga skolor i kommunen. Samtidigt har vi lyckats behålla fokus på kunskapsuppdraget i hela vår verksamhet, säger Lisa Flinth.

Seminariet och de kostnader som uppstår i samband med arrangemanget finansieras av Tomas Johanssons minnesfond. Seminariet knyter an till ett föredrag som Tomas Johansson höll i Almedalen 2013.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser