Annons

Treklövern: Ingen skattehöjning trots kärv ekonomi

Nådiga luntan för Landskrona 2018 är presenterad.

Trots att det råder kärva tider för Landskrona stad föreslår den styrande Treklövern att skatten ska vara den samma 2018 som innevarande år. Det står klart efter att de presenterat sitt budgetförslag på tisdagseftermiddagen.

Annons
 

Utvecklingen i Landskrona går starkt framåt menar kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) och hans kommunalrådskollegor Birgitta Persson (M) och Mikael Fahlcrantz (MP). Företagsklimatet förbättras, skolresultaten stiger, bidragsberoendet minskar och det är rekordnivåer på byggandet. Trots detta så är ekonomin kärv enligt de tre.
– Skatteintäkterna håller inte jämna steg med kostnaderna. Det är en situation som råder i hela landet, säger Torkild Strandberg.
– Men vi har haft några goda år och samlat i ladorna. Och det är därför vi kan fortsätta att satsa på tunga investeringar. Men samtidigt vill vi vara återhållsamma i vår driftsbudget.

Och just det pågående utvecklingen ger Torkild Strandberg som anledning till att skatten inte ska höjas.
– En skattehöjning hade inneburit en högre tröskel för utvecklingen av staden och någon sådan vill vi inte ha.

Treklövern har arbetat fram mål som påminner starkt om de tidigare. Skola för kunskap med arbetsro är ett mål. Ett annat är att tillväxten i Landskrona ska prioriteras. Det ska också vara bra att leva och bo i staden och Landskronaborna ska vara i fokus. Dessutom ska man arbeta hårt för ett hållbart samhälle.

Enligt statistiska uträkningar så kommer Landskrona att ha över 50 000 innevånare 2022. Det krävs därför en hel del investeringar de närmaste åren.  23 miljoner kronor budgeteras för en ny förskola i Häljarp och 10 miljoner kronor budgeteras för en dito till Glumslöv (samt ytterligare 30 mnkr 2019). Dessutom kommer 20 miljoner kronor att budgeteras 2018 och lika mycket 2019 för byggandet av en ny förskola och skola i kommunen. Dessutom får Räddningstjänsten 8,6 miljoner kronor till en ny släckbil samt en ny räddningsbåt.
Elva miljoner kronor satsas på utvecklingen av IP och andra rekreationsområden. Och här kan byarna åter  komma att bli en vinnare.
– Fram tills vi vet vad Serneke har för intentioner med IP så lägger vi bara pengar på sådant som vi måste för att hålla igång verksamheterna, säger Birgitta Persson som även är ordförande i fritidsnämnden.
– Det pågår just nu diskussioner mellan kommun och Serneke. Vi får se vad det leder till.

Klart är dock att det ska investeras 12 miljoner kronor på den omdebatterade väg/gata som ska binda samman Hälsingbogsvägen med Pilåkersgatan. Andra investeringar är en ny gång- och cykelväg mellan Glumslöv och Ålabodarna (5 miljoner kronor), En väg mellan Landskrona station och handelsområdet Weibullsholm (8 miljoner kronor 2018 och 7 miljoner 2019), Färdigställande av parkering på Ljuspunkten och en väg över spårområdet till rondellen 33 lågor (15 miljoner kronor 2018-2019). Det ska även byggas en lekplats i parken vid Sofia Albertina kyrka.
– Kyrkan har lagt ner mycket på sin renovering och då hade det varit trevligt att placera en lekplats intill istället för dagens hundtoalett, säger Torkild Strandberg.

Beträffande driftsbudgeten så räknar Treklövern med en lönekompensation till nämnderna med 2 procent, cirka 35 miljoner kronor. Dessutom kommer utbildningsnämnden och individ- och familjenämnden att kompensation för de stigande kostnaderna för barn och unga. Noterbart är även att Cityidrotten kommer att få 750 000 kronor eftersom deras avtal med Allmänna Arvsfonden löper ut.

Trots de kärva tiderna budgeterar Treklövern en liten vinst.
– Vår budget landar på 0,2 procent vilket motsvarar cirka 3,5 miljoner kronor. Detta att jämföra med 2016 då vi landade på 3 procent, säger Torkild Strandberg.
– Skulle vi upp till förra årets siffror så hade vi tvingats till tuffa besparingar på kort varsel. Men eftersom vi haft några goda år innan så anser vi att vi klarar oss ändå.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser