Nu blommar löken

Årets tema för säsongsväxterna i stadens parker är Hav och Strand.
Årets tema för säsongsväxterna i stadens parker är Hav och Strand.
Årets tema för säsongsväxterna i stadens parker är Hav och Strand.
Årets tema för säsongsväxterna i stadens parker är Hav och Strand.

Våren närmar sig med stormsteg och ett säkert tecken på detta är att det börjar prunka i rabatterna runt om i staden. I parken vid Slottscaféet har det i höstas planterats 3500 tulpaner samt 800 narcisser vilka ska stå i full blom om ett par veckor. Dessutom har parkenheten planterat en ”fisk”.

Anneli Erson är stadens parkchef och hon berättar att arbetet med att färdigställa rabatterna i staden är i full gång.
– Allt skall vara fint tills den 8 april då det skall firas vår i staden, säger hon och informerar lite om vad som är att vänta.
–  Nu kompletterar vi planteringarna i Slottsparken med cirka 500 penséer. Totalt planterade vi i höstas 37 750 lökar runt om i staden och nu fyller vi på med 3000 penséer.

När Landskrona Direkt gick förbi i Slottsparken hade en fisk illustrerats med hjälp av blommor.
– Årets tema för säsongsväxterna är Hav och Strand så lite likt en fisk kanske man skulle kunna tycka att din bild är, men den var inte helt klar när du tog bilden, utan den är nu helt fylld med penséer. Vissa partier kommer senare att vara beklädd med tulpaner i kombination med dessa penséer.

Ute i staden kommer det att placeras ut lökurnor tillsammans med de mer traditionella urnorna med penséer. Dessa placeras ut med start denna vecka men de sista kommer inte ut förrän nästa vecka.

Och snart står påsken för dörren och det kommer också att märkas.
–  Likt tidigare år har vi förberett för påskris både för innerstaden och de största byarna, avslutar Anneli Erson.

Längs med Eriksgatan står just nu tusentals krokusar i full blom.
Till arkivet