Annons

29 fribyggartomter i Borstahusen

Nu släpper kommunen fribyggartomter på Strandbyn och inom kvarteret Tomaten.

Vi noterar att Landskrona stad nu släpper 29 fribyggartomter i Borstahusen.

Annons
 

Landskrona stad släpper nu fribyggartomter i Borstahusen,  16 tomter för gathus inom kvarteret Strandbyn samt 13 villatomter inom kvarteret Tomaten som är beläget mellan Hälsingborgsvägen och Segergatan.

Ett underlag kommer nu att skickas ut till de som står i Landskrona stads tomtkö. Därefter kommer ett fördelningsmöte att hållas efter sommaren.

Inom Strandbyn finns gathustomter på mellan 200 och 250 kvadratmeter. På dessa tomter ska byggnationen anpassas efter tomten och byggas samman med grannens hus till gathus. Det unika läget gör att stadsbyggnadsförvaltningen kommer att ställa högre krav på den arkitektoniska utformningen än normalt.

Tomterna på Tomaten
I kvarteret Tomaten finns villatomter på mellan 650 och 1050 kvadratmeter. Hur och vad man får bygga styrs av den gällande detaljplanen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser