Finskt vemod blandat med humor

Konstnär Heidi Lampenius i samtal med curator Mika Hannula.
Konstnär Heidi Lampenius i samtal med curator Mika Hannula.

Finland står i fokus i Landskrona. I sommar lyfts finländskt fotografi fram men först kommer Landskrona museum att för första gången presentera en utställning med samtidskonst från de tusen sjöarnas land.
– Tystheten. Stillheten. Långsamheten. Finns här. Men jag hoppas att någon också skrattar, säger Mika Hannula, utställningens curator.

Utställningen Sensual Knowledge återförenar en grupp Helsingfors-baserade kvinnliga målare som studerade tillsammans vid Academy of Fine Arts i Helsingfors under 2010-talet, en tid då Mika Hannula var rektor på akademin.

Konstnärerna Hannaleena Heiska, Rauha Mäkilä, Maiju Salmenkivi, Camilla Vuorenmaa, Frida Hultcrantz och Heidi Lampenius är samtliga verksamma i Helsingfors men utgör samtidigt ett bra snitt av finsk samtida måleri.
– Måleri är väldigt livligt i Finland, säger Mika Hannula men beskriver samtidigt hantverket som analog tysthet.

 – Utställningen är en återkoppling. Det är första gången konstnärerna ställer ut tillsammans. Grupputställningen ger tillfälle att blicka tillbaka på tidigare erfarenheter samtidigt som den visar på möjligheter och utmaningar som finns i just här och just nu.

Utställningens titel, Sensual Knowledge, handlar om berättelser och processer. Genom att ställa ut tillsammans har konstnärerna möjligheten att bearbeta känslor och berätta historier. Detta gör de via måleriet, som i sin tur förmedlar känslor – abstrakta och figurativa, rumsliga och diskursiva.
– I Finland har vi en akademi mot Sveriges fem. Det gör att Helsingfors är Finland när vi kommer till måleri, vilket inte stämmer helt, men ändå, funderar Mika Hannula.

Konstintendent Birthe Wibrand är väldigt förtjust i utställningen.
– Det finns så olika uttryck i den. Här finns energi på så många sätt. En kraft som gör att man kan gå här länge, säger hon och menar att de olika stilarna sammantaget skapar ett flyt mellan konstverken.

Sensual Knowledge visas på Landskrona museum 19 mars – 28  maj 2017
Vernissage och invigning sker på söndag i närvaro av konstnärerna och curatorn.

Supernatural, 2016, ink & acryl on canvas, 190 x 170, konstnärer: Heidi Lampenius.
Foto: Jussi Tiainen courtesy of Helsinki Contemporary.
Till arkivet