Annons

1200 landskronabor ger svar om trygghet

Anders Engqvist, kommunpolis i Landskrona och Annika Wågsäter, trygghetssamordnare på Landskrona stad gick igenom den årliga trygghetsmätningen.

Det är på dagen fyra år sedan stölden av Selma Lagerlöf-statyn längs strandpromenaden Linjen. Landskrona Direkts tipstelefon gick varm den morgonen. Lagom till att frukostfrallorna var på bordet snackade hela stan om dådet. Vem minns att BoIS samma dag presenterade nyförvärvet Andreas Dahl? Redan vid lunchtid hade tre ungdomar lokaliserat den bronsgjutna nobelpristagaren bland vassen på Nordkap. Killarna hyllades senare med Semla och uppvaktning. Året var 2013 – jubileumsåret. En tid av trygga Landskronabor. Faktiskt det enda året utan röda siffror för Landskronas del i den årliga trygghetsmätningen i Skåne.

Annons
 

Att konstkupperna avlöste varandra under året, bland annat så försvann ”Gosse med snäcka” från Kapsylparken, rubbade inte Landskronabornas trygghetszon. 2013 är och kanske förblir det tryggaste året sedan dylika mätningar startade 2001.
– Otryggheten var som högst åren 2006, 2007, 2008, säger Annika Wågsäter, trygghetssamordnare på Landskrona stad när hon tillsammans med Anders Enqvist, kommunpolis i Landskrona redogör för den senaste trygghetsmätningen utförd i oktober ifjol.

2100 enkäter skickades ut till slumpmässigt utvalda hushåll. Svarsfrekvensen var 59 procent. Denna gång lät man dela upp Landskrona i fem mätområden: Karlslund, Centrumöster, Borstahusen inklusive Västra Fäladen, tätorten i övrigt samt byarna.

Högst svarsfrekvens, men också där man känner sig tryggast, är i Borstahusen/Västra fäladen, samt i byarna. Otryggast är man främst i de centrala delarna av staden samt i Karlslund.
– Det som är positivt i mätningen är att andelen som tycker att polisen bryr sig om de lokala problemen är störst i de områden där man känner minst trygghet, säger Anders Enqvist.
– Det visar att vi är på rätt ställen och arbetar på rätt sätt. Våra fokusområde är och har varit Karlslund och Centrumöster och jag tyder det som att man upplever det som att vi blivit synligare i områdena.

I Polisregion Syds 58 kommunen syns tydliga nergångar i 50 av kommunerna.
– Man kan se en viss nedgång även i Landskrona men vi är en av de kommer som klarat oss förhållandevis bra, säger Annika Wågsäter och menar att kommunens och polisens samarbete samt långsiktiga satsningar ger resultat.
– 2014 gjordes ingen mätningen och jag tror det var en följd av vår stora omorganisation. Debatten, kritiken såväl externt som internt som följde på det, avspeglas alldeles säkert också i denna typen av mätningar, menar Anders Engvist.  

Sedan ifjol avlägger polisen också ett medborgarlöfte.
– Vi fokuserar på den organiserade brottsligheten i Karlslundområdet och mot att få ett ökat förtroende mot allmänheten. Tillsammans med kommunen vill vi också se fler aktiviteter för ungdomar, säger Anders Engvist

– Nedskräpning. Skadegörelse. Missbruksproblematik är områden där vi ser försämringar. Vi ser också en viss försämring i antalet som känner sig trygga. Däremot är det färre som oroar sig för att utsättas för ett brott, säger Annika Wågsäter.

– Tittar man på det totala anmälningsflödet under 2016 så var det sju procent lägre än året innan, säger Anders Engvist.

– Enkätsvaren visar att vi på flera punkter ligger på snittet i Nordvästskåne. Vi är inte nöjda med siffrorna. Vi tror på en ökad vuxennärvaro ute. I veckan har vi lagt ut en digital trygghetsvandring på vår hemsida. Under februari månad kan man hemma från sin dator hjälpa oss att lokalisera platser med dålig belysning, som vi vet är en otrygghetsfaktor. Under loven kommer föreningar att kvällsvandra. Vi kommer nu att gå igenom svaren ordentligt för att se var och vad vi ska göra för fler insatser, avslutar Annika Wågsäter.

Det är idag på dagen fyra år sedan statyn av Selma Lagerlöf stals. 2013 var annars ett år som Landskronaborna var som tryggast, åtminstone sett till den årliga mätningen som görs.

Här hittar du resultatet från trygghetsmätningen för Landskrona stad

Här hittar du den digitala trygghetsvandringen – tema belysning.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser