Annons

Staden önskar sänkt flyktingkvot

Christian Alexandersson och Torkild Strandberg har skrivit till Länsstyrelsen i hopp om att  sänka kvoten av flyktingar till Landskrona under 2017.

Landskrona stad har genom stadsdirektör Christian Alexandersson och kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) lämnat in en önskan till Länsstyrelsen om att sänka talet för hur många nyanlända som ska anvisas till kommunen under 2017.

Annons
 

Landskrona stad har fått i uppdrag att ta emot 85 nyanlända invandrare under 2017. Landskrona svarar Länsstyrelsen att man önskar sänka antalet, bland annat för att främja en snabb etablering på arbetsmarknaden för de nyanlända.

– Landskrona har under långt tid tagit ett stort ansvar för den nationella politiken. Vi måste vara tydliga med att den uppgift vi har är stor nog. Vi måste få möjlighet att arbeta strukturerat och långsiktigt med detta. Därför menar vi att det är rimligt att vårt åtagande kommande år minskar, anser Torkild Strandberg och förklarar att trångboddheten i staden ökar.

I Landskrona finns en hög andel så kallat självbosatta/egenbosatta.
– Denna grupp ökar årligen. Självbosättningen sker inte sällan i stadsdelar med en redan ansträngd välfärdssituation. Följden av detta är bland annat trångboddhet, förklarar Torkild Strandberg och informerar att av de 130  bosättningsunderlag (person/familjer) som kom till Landskrona under 2016 återfinns endast ett underlag där den nya kommuninvånaren hyrt en egen bostad.
– Samtliga övriga har flyttat in och är inneboende hos redan befintliga Landskronahushåll. Majoriteten under 2016 är tidigare egenbosatta som kvarbor efter beslut om uppehållstillstånd men en andel, flyttar till Landskrona först efter beslut om uppehållstillstånd och blir då inneboende, de också. Staden ser en ökning av båda grupperna.

Under 2016 tog Landskrona emot 258 nyanlända invandrare.
– Det är viktigt för staden att få möjligheter att fortsätta arbeta ansvarsfullt med våra nyanlända invånare för att de ska ha möjlighet att komma i arbete och bli etablerade i samhället, avslutar Christian Alexandersson.

Kommuntalet för hur många nyanlända som ska anvisas till Landskrona under 2017 är ännu inte fastställt. Det revideras först senare i vår.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser