Annons

Polisman dömd för vållande till annans död

Den polisman som för drygt ett år sedan körde på ett par på Hälsingborgsvägen och där en 53-årig man dog och hans sambo skadades svårt, har fått sin dom. Han dömdes idag till villkorlig dom och dagsböter på 60 å 200 kronor för vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Ett straff som åklagaren var nöjd med.

Annons
 

Av utredningen i målet framgår att polismannen har kört på paret som befunnit sig på ett obevakat övergångsställe i färd med att korsa gatan. Till följd av påkörningen har mannen ådragit sig så svåra skador att han omedelbart avlidit och kvinnan tillfogats livshotande skador.

Polismannen och hans kollega var på väg till ett rutinuppdrag i Helsingborg när olyckan inträffade. Det har alltså inte varit frågan om någon brådskande utryckning som inneburit att man färdats med blåljus. Inga andra trafikanter eller fordon har heller komplicerat trafiksituationen. Det var mörkt på platsen men det fanns enligt domen inget som rimligen kunde störa polismannen möjligheter att uppfatta trafiksituationen. Polismannen var dessutom väl förtrogen med Hälsingborgsvägen som han under flera år färdats på regelbundet.

Polismannen har förnekat gärningarna. Han har vidgått de faktiska omständigheterna men bestridit ansvar för brott eftersom omständigheterna varit sådana att han inte ensam kan lastas för olyckan utan att även paret har ett ansvar. Ljusförhållandena på platsen var dåliga. Paret var klädda i mörka kläder och bar inga reflexer. Av undersökningarna som gjorts har framkommit att de båda var påtagligt berusade.

Lunds Tingsrätt gick dock på åklagarens linje. Påföljden för brottet vållande till annans död kan bestämmas till fängelse i högst två år. När det gäller brottet vållande till kroppsskada omfattar straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader. Trots detta dömdes polismannen till villkorlig dom.

Polismyndighetens ansvarsnämnd har uttalat att polismannen inte kommer bli av med sitt arbete trots domen. Tingsrätten menar dock att en fällande dom måste antas vara negativ för den dömdes fortsatta karriär som polisman. Mot bakgrund av detta bedömde tingsrätten att påföljden skulle stanna vid villkorlig dom och dagsböter.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser