Annons
Tisdagen den 7:e december
Dagens namn: Angela, Angelika

Västerpark fick årets stadsbyggnadspris

Västerpark prisat.

Västerpark prisat.

Föga överraskande presenterades Västerpark som vinnare av årets stadsbyggnadspris på tisdagseftermiddagen. Bakom bygget stod Midroc Property Development vilka ägde projektet tillsammans med HSB Landskrona. Byggnaden är ritat av arkitekt Mats White på Jais Arkitekter.

Annons
 

Huset består av tolv våningar. På de understa sex ligger ett vårdboende och på de resterande finns 22 bostadsrätter.
– Det är riktigt kul att Västerpark fick stadsbyggnadspriset, säger Magnus Skiöld, vd på Midroc Property Development.
– Särskilt med tanke på att vi i det här nybyggnadsprojektet har satsat på ett helt nytt boendekoncept med blandade funktioner. Kombinationen av ett kommunalt vårdboende i sex plan och bostadsrätter i sex plan fick väldigt positiv respons på marknaden, och bostadsrätterna såldes snabbt.

– Alla var väl sålda utom en när broschyrerna kom från tryckeriet, minns Börje Andersson stadsbyggnadsnämndens ordförande som presenterade vinnarna i samband med en ajournering i nämndens möte på tisdagen.

– Västerpark är ett bra exempel på hållbar stadsutveckling, så det är glädjande att projektet nu premieras, säger Mikael Jönsson, vd på HSB Landskrona.
– För HSB:s del har utbyggnaden av Västerpark inneburit att vi har kunnat erbjuda marknaden ännu fler nybyggda bostadsrätter av god kvalitet och med en fantastisk utsikt i Landskrona. Området är populärt, så vi ser över möjligheterna för byggnation av ytterligare bostäder i en andra etapp.

– Visst var det ett risktagande men när kommunen gick in och tog halva huset så var det bara att köra, säger Mikael Jönsson. 

– Och med facit i hand kanske vi skulle behållit de 15 våningarna som det var tänkt från början, funderar Börje Andersson som dock har stor förståelse för den riskminimering som projektägarna fick.

Jais arkitekter har utformat byggnaden med en variation av olika fasadmaterial och en tydlig gestaltning av de två byggnadsdelarna. Västerpark utgör ett spännande inslag i stadsbilden som bidrar till en ännu mer positiv bild av staden.
– Huset är ett landmärke som syns både från slättlandskapet och sundet, och bildar ett nytt inslag i Landskronas skyline, säger Mats White, ansvarig arkitekt på Jais arkitekter.
– Att förhålla sig till de omgivande kvarterens historia präglade av trädgårdsstadens ideal var också en viktig utgångspunkt. Tillsammans med mixen av bostadsrätter och vårdboende i ett högt hus blev det hela en intressant arkitektonisk utmaning. Vi har arbetat med huset som en skulptur. Alla sidor är olika och volymbearbetningen och de olika materialen av hög kvalitet bidrar till det skulpturala intrycket. Samtidigt var det viktigt att skapa fina platser för de boende, såväl i de lägre våningarna som högre upp, där utsikten är som mest storslagen, säger arkitekten som hela tiden upptäcker nya platser han uppskattar i staden.
– Jag har tidigare sagt hur mycket jag gillar Landskrona och det växer hela tiden. Nu hoppas jag att vi kan läka ihop kvarteret.
Landskronas stadsbyggnadspris delas ut årligen till nya eller befintliga objekt.

Kriterier
Arkitekturen skall utmärka sig för självständighet, vara en god representant för sin tids byggande samt motsvara högt ställda kvalitetskrav beträffande yttre utformning, detaljer, planlösning, funktionskrav samt kvalitetskrav på interiören.

Utlåtande
Landskrona är inne i en intensiv stadsbyggnadsperiod. Byggkranarna reser sig runt om i staden. Punkthuset på Västerpark är det första färdigställda projekt i linje med stadens utvecklingsstrategi som grundar sig i Landskrona Vägvals intentioner.

Ett intressant projekt som uppmärksammats utanför kommunens gränser där 3D-fastighetsbildning och dubbla funktioner använts som intressant lösning för att nå fram till ett konkret genomförande. Ett upplägg som kommer ge inspiration till kreativa lösningar på andra platser. Modet från byggherrarna att genomföra projektet ska värderas högt.

Arkitektoniskt utgörs byggnaden av en större volym, fasaden har brutits ner till mindre enheter som stärker anpassningen till platsen. Huset är av egen sort, står stolt för sig självt och kontrasterar mot den varierade omgivningen, vilket är välgörande för hela Väster Park. Med ett modernt och uppbrutet formspråk blir byggnaden ett nytt, spännande inslag i stadsbilden som maktfullt befäster den västra delen av Landskrona.

Byggnaden är ett föredöme som exempel på lyckad förtätning av staden. Det varierade fasaduttrycket förstärker husets egen karaktär och ger goda möjligheter att framöver fullfölja kvarteret.

Fakta

  • HSB Landskrona bjöd in Midroc Property Development AB att tillsammans med HSB Landskrona utgöra byggherre efter en markanvisning, och nybyggnadsprojektet utvecklades sedan gemensamt
  • Arkitekt: Jais Arkitekter
  • Byggtid: 2014-2016
  • Bostadsrättslägenheterna är 2-5 rum och kök stora med balkonger och terrasser
  • Vårdboendet har 45 vårdplatser, matsal, allrum och personalutrymmen samt egen trädgård
  • Byggnaden är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad klass Silver
  • Midrocs och HSB Landskronas investering i byggnaden är 140 miljoner kronor
  • Vårdboendefastigheten har under 2016 sålts till Sydsvenska Hem 
Konstnären Ullastina Larsson målade tre tavlor till pristagarna. Mikael Jönsson, vd för HSB Landskrona var uppenbarligen nöjd.

Konstnären Ullastina Larsson målade tre tavlor till pristagarna. Mikael Jönsson, vd för HSB Landskrona var uppenbarligen nöjd.

En kommentar till "Västerpark fick årets stadsbyggnadspris"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Vildanden fick hedersomnämnande

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser