Bygglovet klart för Harrys

Det kommer att byggas toaletter i källaren som även ska kunna nås från den kommande uteserveringen. Trappan ner och dörren kommer att bli identisk med den som ligger på andra sidan huvudentrén.
Det kommer att byggas toaletter i källaren som även ska kunna nås från den kommande uteserveringen. Trappan ner och dörren kommer att bli identisk med den som ligger på andra sidan huvudentrén.
Det kommer att byggas toaletter i källaren som även ska kunna nås från den kommande uteserveringen. Trappan ner och dörren kommer att bli identisk med den som ligger på andra sidan huvudentrén.
Det kommer att byggas toaletter i källaren som även ska kunna nås från den kommande uteserveringen. Trappan ner och dörren kommer att bli identisk med den som ligger på andra sidan huvudentrén.

Politikerna hade inga invändningar när stadsbyggnadsnämnden i veckan gav klartecken för det bygglov som ska utmynna i att restaurangkedjan Harrys kan etablera sig i Rådhuset.
– Det fanns inga synpunkter alls från deras håll. Även grannarna har hörts och inte heller här fanns några synpunkter, säger planchef Johan Nilsson.

Stadsantikvarie Lena Hector påminner om att Rådhuset är en av Landskronas främsta profilbyggnader med ett stort kulturhistoriskt värde. Rådhuset är ritat av den danske arkitekturprofessorn Ove Pedersen 1884.
Interiört innebär den största förändringen att originalväggar rivs. Då planlösningen är i original bör ny verksamhet anpassas till befintlig planlösning. Eftersom det är svårt att förutse långsiktigheten i den nya verksamheten bör stora ingrep i originalutförandet undvikas. Däremot kan senare tillkomna väggar och kontorsinredning med fördel tas bort, skriver hon bland annat i sitt remissvar och förespråkar samtidigt att en sakkunnig följer arbetet i Rådhuset för att säkerställa att förvanskningsförbudet efterlevs.

– Det har varit många olika verksamheter i lokalerna tidigare, allt från tingsrättskansli till kontor för fritidsförvaltningen och annat innan dess. Vår bedömning är att lokalerna redan är så pass förvanskade att det inte är nödvändigt med denna typ av sakkunnig på plats, säger Johan Nilsson.
– Det blir en ”total makeover” och det till det bättre. Lokalerna kommer att bli betydligt fräschare.

En mindre förändring i fasaden kommer att ske.
– Ett befintligt källarfönster ersätts med en dörr och en trappa med räcke. Likt den redan befintliga källarnergången där Taxi en gång huserade, berättar Johan Nilsson.
– Där kommer att bli toaletter i det utrymmet. På gården byggs ett miljöhus. På nämnden pratades det också om det näsduksträd som finns på gården och det kommer självfallet att få vara kvar, avslutar Johan Nilsson.

Till arkivet