DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Landskrona ska bli Sveriges mest barnvänliga stad

Jonas Esbjörnsson
- Vi socialdemokrater har motionerat om att ta första steget att bli den barnvänliga staden i Sverige, sa kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S) i samband med måndagens kommunfullmäktigemöte. Motionen handlar om att han vill se fler och roliga lekplatser i kommunen. - Jag kommer nu allt intensivare att driva framtidsfrågor och då vill jag sikta mot att Landskrona ska bli den miljöbästa kommunen och den barnvänliga staden. Först ut en debattartikel om barnfattigdomen i vår stad.
Jonas Esbjörnsson
– Vi socialdemokrater har motionerat om att ta första steget att bli den barnvänliga staden i Sverige, sa kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S) i samband med måndagens kommunfullmäktigemöte. Motionen handlar om att han vill se fler och roliga lekplatser i kommunen.
– Jag kommer nu allt intensivare att driva framtidsfrågor och då vill jag sikta mot att Landskrona ska bli den miljöbästa kommunen och den barnvänliga staden. Först ut en debattartikel om barnfattigdomen i vår stad.

Landskrona är en segregerad stad och detta sätter sin prägel på delar av det sociala livet. Det finns spänningar mellan människor och det råder i vissa områden trångboddhet och fattigdom. Det är bilden av en stagnerad välfärdsutveckling. Det är också bilden av nyliberal politik som motverkar jämlikhet och integration. Hög arbetslöshet och svaga inkomster skapar klyftor i samhället som leder till utanförskap.

Barnfattigdomen i Landskrona ligger kvar på samma nivå och visar samma mönster de senaste åren. Skillnaderna mellan olika grupper av barn är fortsatt stora i vår stad.

Vi vet att barnfattigdomen kan avskaffas genom politisk vilja och prioriteringar. Vi ställer inte upp på en samhällsmodell som kräver att allt fler barn drabbas av fattigdom. Det är orättfärdigt ett rikt samhälle. Landskrona ligger på en mindre smickrad plats 286 av 290 kommuner. 23 procent av våra barn lever i ekonomiskt utsatta hushåll enligt rädda barnens rapport. Det är nästan dubbelt så mycket som i riket på 12 procent. Dessa barn lever i familjer under svåra ekonomiska omständigheter. Kommunen har en nyckelroll för att bryta denna utveckling. Hela Landskrona stärks om alla barn istället får chansen att växa upp och utvecklas efter sina förutsättningar. Det är vad vi socialdemokrater menar med värdeburen tillväxt.

Det är fullt möjligt att med aktiva åtgärder förändra de villkor som människor lever under. Det finns genom den forskning som gjorts inom ramen för projektet Hela staden som är ett väldokumenterat underlag som visar på de sociala skillnader som finns i kommunen. Utifrån vetenskapliga perspektiv är det möjligt att forma en gemensam politik med förutsättningar att skapa ett starkt engagemang bland kommunens invånare. Ett sådant projekt kan genomföras genom kommunala satsningar och inte minst krävs kommuninvånarnas aktiva medverkan för att åtgärderna ska nå önskat resultat. Politiken ska ges innehåll där demokratiska värden och jämlikhet sätts i förgrunden och tillåts styra vår gemensamma utveckling.

Barnfattigdomen måste bekämpas, och det med två strategier.

Ett långsiktigt samhällsbygge som garanterar försörjningsmöjligheter för alla i Landskrona. Gemensamt för barn i ekonomiskt utsatta familjer är att deras föräldrar ofta saknar jobb eller arbetar ofrivillig deltid. Därför är det viktigaste steget mot att avskaffa barnfattigdomen att se till att alla föräldrar har möjlighet till egen försörjning.

Det krävs en kunskapsbaserad ekonomi, med rätt till utbildning, så att människor kan matchas mot de jobb som finns och mot dem som växer fram. Det krävs att föräldrar som jobbar ofrivillig deltid får rätt till heltidsarbete. Många arbeten idag kräver att man kan arbeta kvällar och nätter. För många, inte minst ensamstående, kan det vara väldigt svårt att förena arbetsliv med föräldraskap därför bör kommunen bygga ut barnomsorg på obekväm tid.

Landskrona behöver en bred politik som ger goda uppväxtvillkor för alla barn. I ett socialdemokratiskt Landskrona ska inga barn stå utanför. Tillsammans kan vi ge alla barn chansen att förverkliga sina drömmar.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen

 

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet