Annons

Uppstart för OnsdagsAkademins 10-årsjubileum

För tio år sedan tog Benny Jönsson initiativ till Frimurarlogen Facklans Onsdagsakademi där det bjuds på olika typer av föredrag.

För tio år sedan tog Benny Jönsson initiativ till Frimurarlogen Facklans Onsdagsakademi där det bjuds på olika typer av föredrag.

– Frimurarnas OnsdagsAkademi startade sitt 10-årsjubileum i år med en högaktuell och intressant föreläsning av kommunens planchef Johan Nilsson med rubriken ”Landskrona på väg”, där han lyfte fram stadens strävan om att vara en plats där det skall var bra att både bo och verka, meddelar Benny Jönsson, en gång initiativtagare och fortfarande drivande av OnsdagsAkademin.

Annons
 

Tillgänglighet, trevnad och trygghet är värdeord för den framtida offentliga miljön. Ambitionen är att Landskrona skall återta sin position som en välmående stad i den expansiva och attraktiva Öresundsregionen. Bland annat med attraktiva bostäder, trivsam stadskärna och tillgång till bra rekreation i närområdet. De många pågående och framtidsinriktade stadsbyggnadsprojekten som skall genomföras inom den närmaste framtiden presenterades och diskuterades av de månghövdade, positiva och intresserade åhörarna.

Nästa föredrag med OnsdagsAkademin blir den 6 april med titeln ”Heraldik och sköldemärken”. Martin Sunnqvist, ordförande i Svenska Vapenkollegiet och vice ordförande i Societas Heraldica Scandinavica, kommer då och föreläser om vad som gör en vapensköld heraldiskt riktig, bl.a. genom sköldens blasonering. Blasonering är inom heraldik en beskrivning av ett vapenmärke i text, så att man enbart med hjälp av denna beskrivning kan framställa en korrekt avbildning av vapenmärket. Syftet med att ha en sådan textbeskrivning är dels att lättare kunna jämföra olika vapensköldar, dels att innehållet får ett visst oberoende av det konstnärliga utförandet.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser