Polisen träffade koloniföreningar

Med anledning av det stora antalet inbrott, bränder och fall av skadegörelse i stadens koloniområden i år, bjöd polisen på tisdagen in styrelsemedlemmar från de fem koloniföreningarna Kopparhögarna, Larvi, Citadellet, S:t Olovsvång samt Axeltofta. Uppslutningen på mötet var stor och medverkade gjorde även lokala vaktbolag.
– Vi, polisen, kan inte ensamma arbeta med dessa problem. Vi har viljan men inte de resurserna i dags läge. Det var av den anledningen vi bjöd in till dialog och samverkan, säger Olle Olsson, inspektör på polisen i Landskrona.

Mötet riktade in sig på att belysa problemen och tillsammans hitta fram till positiva åtgärder. Exempel på sådana är möjlighet att öka den enskilde stugägarens medvetenhet, skaffa larm och/eller bevakning, att titta till sin stuga lite oftare även på vintertid, att få den enskilde att vara nyfiken och iaktta när det rör sig personer eller bilar i området som inte känns igen, samt lämna tips till polisen.

De goda idéerna var många och kunskapsutbytet skedde i väldigt positiv anda.
– Vissa områden berättade att medlemmarna har en telefonkedja, någon att de har direktkontakt via facebook där man kan dela med till andra sig av sina iakttagelser, säger Olle Olsson.
– Det vi inom polisen kan bidra med är att försöka öka vår synlighet i aktuella områden, både med hundpatrull och områdesgrupp, samt övrig yttre personal, säger inspektören vidare.

Beslut togs om ett uppföljningsmöte till våren 2016 för att stämma av läget.
– Vi är mycket nöja och glada över deltagarnas positiva vilja att tillsammans komma till rätta med koloniproblemen, avslutar Olle Olsson.

Till arkivet