Kulturrådet stöttar läsfrämjande insatser

Projektet LAB (Lärande, Arbete, Boende) fick i våras en kvarts miljon kronor i stöd från Region Skåne. Nu går även Statens kulturråd in med samma summa.
Vid Kulturrådets första fördelningstillfälle av bidrag till läsfrämjande insatser 2015 beviljades LAB 250 000 kronor i projektstöd. LAB drivs sedan april i fjol av Landskronahem i samverkan med stadsbiblioteket.

Ett annat projekt som stöds av Statens kulturråd är Bokstart.
Under våren 2015 startade projektet Bokstart i Landskrona. Familjer i utvalda stadsdelar som har barn födda under hösten 2014 får bokgåvor och besök av biblioteket.
Syftet är att engagera småbarnsföräldrar att tidigt börja läsa tillsammans med sina barn för att stimulera språkutveckling och läslust. Projektet finansieras av Statens kulturråd och genomförs tillsammans med Region Skåne. Det är en del av en nationell satsning på läsfrämjande som också äger rum i Södertälje och Göteborg.
Bokstart har gått över förväntan, säger Nina Frid, handläggare, Kulturrådet.
– Många småbarnsfamiljer har redan fått hembesök av bibliotekarier med bokpaket och med förhoppningen om att sprida till hela landet vill vi nu undersöka hembesökens möjligheter i områden med långa avstånd till bibliotek, säger hon när Kulturrådet nu öppnar upp Bokstartsprojektet för glesbygdskommuner.

Läs mer: Tjejers glädje och gemenskap gillas

Till arkivet