Annons

Dags att vända spisbrandstrenden

Med hjälp av information hoppas Räddningstjänsten kunna få ner antalet spisbränder.

Med hjälp av information hoppas Räddningstjänsten kunna få ner antalet spisbränder.

Under årets Brandskyddsvecka som infaller nästa vecka kommer Landskrona Räddningstjänst att fokuserar på brandskydd för äldre.

Annons
 

Spisbränder är den vanligaste orsaken till bostadsbränder och andelen ökar i Skåne. Men det går att undvika spisbränder med enkla åtgärder. Detta uppmärksammar räddningstjänsterna i Skåne under Brandskyddsveckan och i samband med FN:s internationella äldredag.

Förra året berodde nästan en av fyra bränder i skånska hem på spisbränder. Det är den högsta andelen på över 15 år. Medan antalet bränder i bostäder minskar, har andelen spisbränder ökat de senaste tio åren. Under 2014 genomfördes 756 insatser mot bostadsbränder i Skåne, varav 169 var spisbränder.

Spisbränder kan undvikas med enkla åtgärder, som att rengöra spisen och installera en spisvakt. Detta vill räddningstjänsterna i Skåne uppmärksamma under den årliga Brandskyddsveckan vecka 37, samt i samband med FN:s internationella äldredag den 1 oktober.

– En spisvakt kan rädda liv. Inte bara hos äldre personer som många tror, utan även hos barnfamiljer och andra som kan glömma spisen på. Många tror att glömda ljus är den vanligaste orsaken till att det börjar brinna hemma, men spisbränder är faktiskt vanligare, säger Per Björkman, verksamhetsledare för Brandskyddsföreningen i Skåne.

Den vanligaste orsaken till spisbränder är att man glömmer maten på spisen. De flesta spisbränder skulle förhindras med en spisvakt. Statistik visar att alla behöver en spisvakt, inte bara äldre. En bra spisvakt ska både ha en timerfunktion och en detektor som bryter strömmen. Från 2015 finns en ny standard från EU för spisvakter, EN50615, som ställer högre krav på tillverkarna.

Under årets Brandskyddsvecka fokuserar vi på brandskydd för äldre. Risken för att drabbas av brand eller för att omkomma i brand ökar med åldern. Under veckan organiseras olika aktiviteter runt om i landet för att stärka brandskyddet för äldre.

Här finns Landskrona Räddningstjänst under brandskyddsveckan:
Onsdag 9/9, 17-19 – Coop Forum
Lördag 12/9, 10-12 – ICA Kvantum, stationen

Räddningstjänsten kommer även att informera om spisvakt och brandskydd för äldre på följande platser:
Onsdag 11/11, kl. 14:00-14:30 – Västra Fäladens träffpunkt
Torsdag 12/11, kl. 14:00-14:30 – Träffpunkt Fröjdenborg

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser