Annons
Onsdagen den 8:e december
Dagens namn: Virginia

Outtröttligt arbete mot klimatsmart stad

Mikael Fahlcrantz, kommunalråd, (MP) har hunnit gå i pension den dagen hans vision om den fossilfria staden infriats.

Mikael Fahlcrantz, kommunalråd, (MP) har hunnit gå i pension den dagen hans vision om den fossilfria staden infriats.

Till kommande kommunfullmäktige är det dags för ledamöterna att godkänna 2014 års miljöredovisning för Landskrona stad. Miljöredovisningen görs årligen och fungerar sedan som stöd för beslutsfattare och handläggare i kommunen vid insatser då hänsyn ska tas till olika miljöaspekter.

Annons
 

Lanskrona stad har en vision om att hela energiverksamheten ska vara ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samt fossilfri till år 2050, det vill säga om 35 år. Parallellt med det, strävar Landskrona mot att bli Sveriges mest klimatsmarta stad.
Frågan är då kommunalråd, Mikael Fahlcrantz (MP,) varför ska det behöva ta 35 år innan kommunen är fossilfri?
– Fossilenergi är inte bra för varken Landskrona eller världen och den skall fasas ut så fort man kan. Däremot är fossilfri absolut, det vill säga ingen fossilenergi får finnas kvar. Tekniken har inte kommit så långt att vissa fordon, exempelvis brandbilar, grävmaskiner och även Venbåten kan vara helt fossilfria. Visserligen hade det varit trevligt att segla till Ven men det hade kanske varit till visst besvär för en del som har tider att passa.

Är du tillfreds med tidsperspektivet?
– Naturligtvis inte men man måste respektera verkligheten. Vi hade kunnat bygga en tunnelbana till Ven men det hade rimmat illa med den ekonomiska hållbarheten. Alla tre hållbarhetsbegreppen går hand i hand. Däremot arbetar både tjänstemän och politiker med att minska den tidsperioden och om 35 år får vi ta en ekologisk öl och se hur mycket vi lyckade kapa på dessa år.

Hur rimmar det med målet om att bli Sveriges mest klimatsmarta stad?
– Det är två olika saker. Det ena är en tävling, en jämförelse. Är hela Sverige bra i klimatarbetet, så är vi bra. Är hela Sverige dåligt i klimatarbetet är vi dåliga. Jag vill att vi skall vara bra! Jag vill att Landskrona skall lämna ett klimatavtryck som innebär att vi inte belastar världen och då måste man tänka långsiktigt.

Vilka är åtgärderna som krävs för att visionen ska slå in?
– Som miljöredovisning visar står transportsektorn för mycket av den fossila energianvändningen och där måste vi som kommun vara aktiva. Bland annat när kommunen byter sina lätta transportfordon skall de söka efter fossilfria alternativ. Jag uppmärksammade att en av de stora biltillverkarna snart ska lansera en skåpbil som går på el. Vi har blanda annat ett miljonprogram som skall upprustas och energieffektiviseras. Detta är ett maratonlopp där vi hela tiden förbättrar våra fordon, bostäder, transporter samtidigt måste vi ändra vårt beteende. Under andra världskriget fanns det skyltar när man lämnade London där det stod skrivet ”är din resa nödvändig” Situationen är annorlunda men tanken är den samma.
Är din belastning på miljön nödvändig. Detta sista är ingen moralism men det är viktigt att vi människor vet att det vi gör påverkar klimatet.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser