Annons

Livsfara – ras från vattentornet

Krögare Jonas Swärd på Seglarpaviljongen  visar upp betongklumpen han fann på gräsmattan framför sin uteservering.

Krögare Jonas Swärd på Seglarpaviljongen visar upp betongklumpen han fann på gräsmattan framför sin uteservering.

Decimeterstora skärvor av betong har börjat att lossna från nya vattentornet. Ett par större skador, där betongen släppt in till armeringsjärnet, syns tydligt med blotta ögat från marken.

Annons
 

Landskrona Direkt fick på tisdagen tips om att skärvor av betong lossnat från nya vattentornet vid strandpromenaden Linjen och att en enklare avspärrning fanns mellan de tre pelarna.

Landskrona Direkt kontaktade omedelbart Göran Albertsson, vikarierande teknisk chef på Landskrona stad. Han hade ingen kännedom om det inträffade men insåg allvaret och kontaktade omedelbart NSVA, vilka inte heller kände till det inträffade.
– Det här kräver omedelbara insatser, säger Jan Olsson, driftstekniker på avdelning drickvatten på NSVA, när han på plats inspekterar skadorna.
– Avspärrningarna måste vidgas så fort vi får tag på grejor. Sedan måste jag omedelbart kontakta folk som har kännedom om detta, säger han samtidigt som krögaren på intilliggande Seglarpaviljongen, Jonas Swärd, kommer fram.
– Jag hittade en betongklump på gräsmattan ett par meter från vår uteservering, berättar han.

Med tanke på bitarnas storlek och att de faller 45 meter så gör man nog bäst att inte befinna sig i närheten av vattentornet innan de nya avspärrningarna är på plats.

FAKTA
Vattentornet uppfördes åren 1968-1970. Vattenreservoaren har en totalvolym på cirka 4000 kubikmeter och dess ytterväggar ger konstruktionen des karakteristiska skålform. Skålen har en diameter av 49 meter och vilar på tre cirkulära pelare. Tornet som är grundlagt cirka fem meter under markytan, har en höjd av cirka 60 meter. För personbefordran fanns tidigare två utvändiga hissar på pelarna men i dagsläget är bara en kvar och den används ej. Hissen rymde åtta personer och gick i en hastighet av 1,8 meter per sekund. I den tredje pelaren finns en spiraltrappa som går upp till ett så kallat vilplan på cirka 45 meters höjd. Från vilplanet leder en dubbel spiraltrappa upp till takplanet. Kostnaderna för vattentornet inklusive hissar, elutrustning, rörinstallationer, automatiska signalsystem med mera uppgick till 5,5 miljoner kronor då det begavs.
Arkitekt: VBB gm Victor Jansa, Gunnar Lindman, Erik Isgård. Knut Eriksson, Hans Trygg, Björn Lundqvist

Landskrona Direkt följer naturligtvis upp det inträffade så fort mer information finns.

Betongen vittrar och faller ner.

Betongen vittrar och faller ner.

Från marken syns hur betongen släppt från vilplanet, 45 meter upp. Armeringsjärnet syns tydligt i sprickorna.

Från marken syns hur betongen släppt från vilplanet, 45 meter upp. Armeringsjärnet syns tydligt i sprickorna.

 

En kommentar till "Livsfara – ras från vattentornet"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Vattentorn har klätts i stålstass för en halv miljon

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser