Annons

Ja och nej till extra pengar

Teknik- och servicenämnden ville att kommunstyrelsen på torsdagen skulle godkänna ett extra anslag på drygt 1,7 miljoner kronor. Anledningen var att de asfalterade ytorna som de ansvarar för har ökat med 50000 kvadratmeter vilket motsvarar en kostnadsökning på 740000 kronor. Dessutom har parkytorna ökat med 210000 kvadratmeter vilket kommer att innebära 990000 kronor i ökad kostnad för underhåll.
Socialdemokraterna ville att nämnden skulle få pengarna men röstades ner av Kommunstyrelsen med siffrorna 8-5.

Även omsorgsnämnden sökte extra medel och här sa kommunstyrelsen ja vilket innebär att nämnden får två miljoner kronor extra i tilläggsanslag avseende område funktionshinder.

Annons
 


Även i Borstahusen stod gräset högt på torsdagen, samma dag som det beslutades att inga extra pengar kom på fråga när det gällde stadens grönytor.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser