Niklas Karlsson (S)kånes starke man

Landskrona må ha Skånes första och därmed äldsta arbetarekommun, bildad 1894, men det var först i lördags som de skånska socialdemokraterna fick en ledare från staden.
Oppositionsråd Niklas Karlsson, valdes av de 350 ombuden från Skånes samtliga kommuner, vid distriktskongressen på Sundspärlan i Helsingborg till ny ordförande för Socialdemokraterna i Skåne.
–  Det är ett stort förtroende man visar mig att få leda det stolta, starka och största socialdemokratiska partidistriktet i landet. Det är en ära och jag kommer att ta mig an uppgiften med  en stor portion ödmjukhet, säger han när han åter inträtt i vardagen och precis varit med om att tillsätta en ny stadsdirektör i Landskrona.

Redan sitter Niklas Karlsson med som ledamot av partistyrelsen, kring vilken de senaste dagarna det varit minst sagt turbulent med tanke på Omar Mustafa–affären.  Det nya uppdraget kommer att innebära att ytterligare tid måste tas till resor och möten. Frågan är, har han det?
– Kan man vara både partiordförande och oppositionsledare eller statsminister kan man vara kommunalråd och distriktsordförande, säger han med ett leende.
Det är klart att det kommer att innebära inskränkningar i det sociala livet. Jag tränar pågar i fotboll och det får jag lägga åt sidan. Men allt sådant visste jag när jag tog beslutet att tacka ja, till uppdraget.

Innebär detta inte per automatik att Skånes ”starke man” då också ska sitta i riksdagen efter kommande val?
Nej, det behöver nödvändigtvis inte vara så. Min företrädare Heléne Fritzon hade ordförandeposten i tio år utan att sitta i riksdagen. Hon har hela tiden varit kommunalråd i Kristianstad och kunnat kombinera sina uppdrag. Det är min avsikt att kunna göra detsamma.

I sitt installationstal till distriktskongressen tog han bland annat upp jobben och krisen inom vården och i synnerhet den inom den skånska sjukvården som viktiga frågor att driva inför valet 2014. En annan central fråga för socialdemokratin är vilken väg man ska gå för att uppnå kvalitet i välfärden, där Niklas Karlsson underströk  att inte låta vinster vara styrande.
Är det någon princip vi behöver i välfärden i dag är det principen om demokratisk styrning. De så kallade valfrihets- och privatiseringsreformerna har bidragit till en nedmontering av kvalitet, likvärdighet, läraryrkets sjunkande status och ett fritt fall i kunskapsresultat, sa han och citerade därefter Ernst Wigforss innan han uppmanade sina partikamrater att kämpa för en valseger 2014.

Till arkivet