Annons

Mångårig kritiker blir aktiv politikerBörje Andersson ny nämndsordförande

Allt sedan varvskrisens dagar i slutet på 1970-talet har Börje Andersson, 60 år, funnits med i den politiska hetluften.
Först som nära allierad med Socialdemokraterna i planeringen av åtgärder för att möta effekterna av Öresundsvarvets nedläggning.
Men under de senaste två decennierna har Börje Andersson framstått som den kanske främste kritikern av den förda kommunalpolitiken.
Och nu byter han arena, tar steget ner från läktaren och går in på planen som ansvarig politiker.
Nu får han som ledamot av kommunstyrelsen och ordförande i den nya stadsbyggnadsnämnden ett tungt ansvar för den förda politiken.
Det är ingen hemlighet att jag varit kritisk till den förda politiken de senaste 20 åren. När jag blev tillfrågad om jag ville engagera mig politiskt så tvekade jag först, men när jag slapp gå med i något politiskt parti så kunde jag inte längre säga nej, berättar Börje Andersson som nu sitter som opolitisk på folkpartimandat i de båda nämnderna.

Börje Andersson var en av initiativtagarna till ”direktörsbrevet” inför valet 2006 och hans stora käpphäst genom åren har handlat om att bygga attraktivt och därmed locka nya invånare till kommunen.
Den uppfattningen delas också av kommunstyrelsens ordförande Torklid Strandberg (FP) som själv jobbat hårt för att få med Börje Andersson som aktiv politiker.
Men alla har inte varit så förtjusta i lanseringen av Börje Andersson, Mats Wilhelmsson, tidigare FP-ledamot i kommunstyrelsen, valde att lämna samtliga uppdrag utom platsen i fullmäktige när lanseringen blev känd.
Även om Börje Andersson under senare år fungerat mer som lobbyist så är han välbekant med turerna inom kommunalpolitiken.
Under många år var han vd för sin egen skapelse, Utvecklingsstiftelsen, innan han tog steget över till det privata näringslivet och medverkade till att bygga upp industrikoncernen Hexagon.
– Landskrona har inte tagit tillvara på sitt läge i regionen utan hamnat på efterkälken jämfört med våra grannkommuner. Satsningen på ett kustnära, attraktivt boende kan ändra på den saken, förklarar han och hoppas nå breda lösningar för sin linje som ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Annons
 

Politikerna som ska styra

Kommunstyrelsen:
ordf. Torkild Strandberg (FP), 1:e vice ordf. Cecilia Brorsson (M), 2:vice ordf. Niklas Karlsson
Utbildningsnämnden: ordf. Lisa Flinth (FP), 1:vice Erik Ratia (M), 2:vice Leif Olin (S).
Omsorgsnämnden: ordf. Hans Raita (M), 1:vice Jan Allan Beer (FP), 2:vice Alinda Zimmander (S).
Individ- och familjenämnden: ordf. Mattias Adolfsson (FP), 1:vice Kjell Ek (M), 2:vice Jonas Esbjörnsson (S).
Stadsbyggnadsnämnden: ordf. Börje Andersson (FP),1:vice Leif Thorsell (M) 2:vice Roy Wernberg (S).
Fritidsnämnden: ord. Birgitta Persson (M), vice Simon Andrijevskij (S).
Kulturnämnden: ordf. Gunlög Stenfelt (FP), vice Bo Fridh (S).
Miljönämnden: ordf. Lilian Håkansson (MP), vice Annbritt Andersson (S).
Räddningsnämnden: ordf. Anders G Lindblom (FP), vice Gulli Mattson (S).
Servicenämnden: ordf. Bo Lundgren (FP), vice Anna Fernebro (S).

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser