Annons

Gemensamt fjärrvärmenät utreds

På måndagen tecknade Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen Landskrona stad, Lunds Energikoncernen och Öresundskraft avtal om att utreda förutsättningarna för en samverkan inom fjärrvärmeområdet.
Parterna ska tillsammans analysera de ekonomiska, tekniska och miljömässiga förutsättningarna för en sammankoppling av sina fjärrvärmenät, liksom förutsättningarna för ett gemensamt produktionssystem för fjärrvärme.
Med ett regionalt fjärrvärmesystem skapas stora möjligheter att optimera fjärrvärmeproduktionen vilket minskar behovet av reinvesteringar samtidigt som möjligheten att ta emot spillvärme ökar, säger Anders Östlund, vd för Öresundskraft AB.
Redan 2005 kopplades fjärrvärmenäten i Landskrona och Helsingborg samman.
– Att ta ytterligare ett steg mot ett regionalt fjärrvärmesystem tror vi genererar ytterligare samordningsfördelar som kommer kunderna i hela regionen till gagn, säger Kåre Larsson, förvaltningschef för Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona stad.
Även Lunds Energikoncernen har sedan tidigare byggt ut sitt fjärrvärmenät genom en ledning mellan anläggningarna i Lomma/ Lund och Eslöv.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser