Vallgraven rensas

Den stora vallgravsrensningen har börjat och redan vilar en obehaglig doft tung över området kring Citadellvägen. Under våren skall den yttre vallgraven tömmas på si så där 20 000 kubikmeter sediment. Igår började NCC stänga av den första etappen av vallgraven, från Citadellvägen och fram till Säbygatan. Sen skall den första delen tömmas på vatten och om en vecka börjar de containerförsedda lastbilarna att transportera massorna för vidare transport till Gipsön. – Sedimentet från etapp ett och tre skall till Gipsön och resten körs till LSR, berättar Bertil Nilsson, platschef vid NCC som ansvarar för jobbet som väntas pågå fram till början av maj. Förra gången vallgraven rensades var som nödhjälpsarbete under krisåren på 30-talet. Arbetat väckte stor nyfikenhet och eftersom vallgraven aldrig tidigare tömts var många nyfikna på vad som kunde dölja sig på botten. – Vi har redan hittat en cykel och säkert blir det fler, men några mer spektakulära fynd räknar vi inte med. Den yttre vallgraven kommer att tömmas i fyra etapper och totalt skall 1,5 km vallgrav tömmas på avlagringar som täcker mellan en halv och 1,5 meter av botten på vallgraven. – Tidigare gick dagvattenledningarna ut i vallgraven, men nu kommer huvuddelen av dagvattnet att ledas direkt ut i Öresund och därför har vi också byggt en dagvattenutjämning i Granet, berättar Bertil Nilsson. En sak är redan klar, rensningen av vallgraven kommer att bli årets stora skådespel i Landskrona.

Till arkivet