Ökad brandsäkerhet

Som ett led i förbättrad brandsäkerhet skänker Räddningstjänsten brandvarnare till alla kommuninvånare som fyllt 80 år. Satsningen är ett led i nämndens ambition att bli Sveriges säkraste kommun. Ett projekt som går in på sitt tredje år och det är Statens Räddningsverk, SRV, Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF, Svenska Brandförsvarsföreningen, SBF, Svenska Kommunförbundet, SK, samt Landskrona och Svalövs räddningskårer som deltar i projektet för att förbättra det förebyggande arbetet som räddningstjänsten bedriver. Projektet kommer att drivas mot höga och klart uttalade målsättningar, bl a skall Landskrona/Svalöv bli Sveriges säkraste kommuner att bo och vistas i. Samtliga bostäder skall ha brandvarnare, samtliga hushåll skall få brand- och skyddsinformation, skadekostnader skall minskas med 40% på 5 år, all personal inom handel, hotell och sociala funktioner skall brandskyddsutbildas vart fjärde år, samtliga klasser i årskurs 2 och 5 skall genomgå utbildning, nära samarbete med industrier med mer är 20 anställda i brand-, risk- och miljöfrågor.

Till arkivet