Parajett friställer 80 medarbetare

Parajett drabbas hårt när telekomjätten Ericsson slutar med produktion av mobiltelefoner i Sverige. Bolaget, som tryckt Ericssons manualer, varslar nu 80 anställda om uppsägning som en direkt effekt av Ericssons flytt. – Tyvärr kan vi inte längre trycka manualerna eftersom avståndet till tillverkarna blir för långt, förklarar Parajetts vd och ägare Tord Ohlsson som trots det dystra beskedet ser positivt på framtiden. – Parajetts övriga verksamhet har god stabilitet och visar bra tillväxt. Däremot går det inte att i det korta perspektivet ersätta det mycket stora produktionsvolymbortfall som Ericssons utflyttning medför. Parajett, som är ett av Sveriges ledande grafiska företag, fick en hel del uppmärksamhet när bolaget tryckte samtliga informationsbroschyrer till pensionsvalet i höstas. – Specialanpassade trycksaker är en av våra nischer och som exempel kan jag nämna att Systembolaget skall trycka upp en katalog med de lokala butikernas sortiment och den kommer vi att trycka. Dessutom kommer vi att trycka blanketter till Riksskatteverket, för att nämna några exempel. Oredingången under senare tid har varit bra och det är positivt, berättar Tord Ohlsson som hoppas att en del av de medarbetare som nu får gå skall kunna återanställas inom en inte allt för avlägsen framtid. – Det är min förhoppning när vi anpassat verksamheten till en produktion utan Ericsson. Parajett, som utvecklats starkt under senare år, sysselsätter totalt 350 medarbetare. Men när Ericsson, Parajetts största enskilda kund, för några dagar sedan meddelade att man inte skulle lägga ut trycksaksbeställningar till företaget i samma omfattning som tidigare, blev det ett svårt bakslag. Bortfallet innebär en minskning av Parajetts omsättning med 20 – 30 %. – Vi sitter på ett jättelager och delar av produktionen har stått still sedan julhelgen. Beskedet slår hårt mot vår verksamhet, men vi har gjort vissa förberedelser och skall förhoppningsvis gå stärkta ur det här, betonar Tord Ohlsson. Det var i höstas som Ericssons delårsrapport visade att bolaget gjorde en förlust på 16 miljarder enbart på mobiltelefonerna. Därför stuvar bolaget om rejält i produktionen och i stort sett slutar Ericsson med all egen produktion av mobiltelefoner i Sverige och USA. Tillverkningen flyttas till bolagets fabriker i Malaysia, Kina, Brasilien och Storbritannien. I ett första steg har Ericsson skrivit en avsiktsförklaring med Arima, ett taiwanesiskt företag. De första telefonerna made in Taiwan kommer ut på marknaden redan i år. Något som drabbar underleverantörer som Parajett. – Avståndet till Taiwan blir för långt, hade flytten skett inom Europa så hade vi fortfarande varit med, men nu går det inte, avslutar Tord Ohlsson. För Landskrona kommun kommer beskedet om uppsägningarna på Parajett som en överraskning. – Det är mycket olyckligt för både bolaget och de som drabbas. Vi kommer nu att föra en dialog med företag och fack för att se på vilket sätt kommunen kan medverka för att lindra effekterna, säger kommunalrådet Lars Wallstén. Förra året la Pinkington ner en anläggning och hundratalet anställda fick gå. Supra slog igen produktionen med arbetslöshet som följd och nu alltså Parajett. – Vi var på väg att rätta till arbetslöshetssiffrorna, men nu halkar vi efter igen och får ta nya tag. De rapporter jag har från Utvecklingsstiftelsen är positiva, men det tar tid att ersätta så många arbetstillfällen, avslutar Lars Wallstén.

Till arkivet